Foto Opdrachten - Werkstroomgids

Foto Opdrachten - Werkstroomgids

Zodra een Foto Opdrachten is gemaakt en geconfigureerd, moet je deze stappen volgen voor een optimale workflow:

1. Online registratie

Je kunt Online Registratie activeren zodat deelnemers zich gemakkelijk online kunnen registreren voor de fotoshoot. Hierdoor worden automatisch al hun contactgegevens verzameld. Zie het artikel Online registratie voor meer informatie.

2. De QR codes afdrukken

Om te profiteren van het automatisch sorteren en om al je galerijen in één keer te maken met één klik, download en print je de QR-codes. Je kunt ze openen binnen de Fototaak door te klikken op de knop QR-codes in de rechterkolom. Zie voor meer informatie het artikel over QR-codes.

3. Fotoshoot

Als deelnemers nog niet geregistreerd zijn, geef ze dan een QR kaart, afgedrukt of digitaal, zodat ze later toegang hebben tot hun galerie door de QR code te scannen of de link te volgen. Vergeet niet dat toestemming van de deelnemer of wettelijke contactpersoon vereist is voor de fotoshoot. Daarom moeten niet-geregistreerde deelnemers deze ondertekenen. Blanco QR kaarten bevatten een toestemmingsformulier dat elke deelnemer moet ondertekenen.
Zorg ervoor dat je aan het begin van de fotoshoot eerst elke QR-code fotografeert, gevolgd door foto's van de bijbehorende persoon, zodat de foto's automatisch worden gesorteerd bij het uploaden.

4. uploaden

Zodra de foto's zijn gemaakt, is de volgende stap om ze te uploaden naar elke groep binnen de Fototaak. Wanneer er een groep wordt gemaakt in een Fototaak, wordt er automatisch een lege galerij gemaakt. Er zijn twee manieren om deze galerij te openen:
1.Vanuit het menu Galerijen: Hier worden al je galerijen weergegeven. Elke groepsgalerie is gelabeld met de naam van de fototaak, gevolgd door de naam van de groep.
2.Vanuit het menu Foto Opdrachten: Klik op de groepsnaam of op het moersleutelpictogram om de bijbehorende lege galerie te openen.
Lege galerie

Om afbeeldingen te uploaden kun je klikken op de knop + Toevoegen en Afbeeldingen toevoegen, klikken op de knop Afbeeldingen toevoegen in het midden van de galerij of de foto's er direct naartoe slepen. Merk op dat je eerst de QR code moet uploaden, gevolgd door de foto's die bij die specifieke QR code horen, om de automatische sortering te kunnen gebruiken. QR codes worden automatisch gedetecteerd om te sorteren en zijn niet zichtbaar voor eindgebruikers in de gepubliceerde galerie.
Merk op dat als er al een QR code is gegenereerd voor de algemene galerijen, het tabblad met de corresponderende lege algemene galerij zal verschijnen. Algemene galerijen die al een QR-code hebben kunnen ook automatisch gesorteerd worden door eerst de afbeelding van de QR-code te uploaden, gevolgd door de foto's die in die gedeelde galerij moeten worden opgenomen.

Galerij met foto's ongesorteerd

5. Sorteren

Zodra de foto's zijn geüpload, zie je linksboven een knop Begin automatisch te sorteren. Als je hierop klikt, worden de foto's automatisch gesorteerd. Als je hierop klikt worden de foto's automatisch gesorteerd in galerijen voor elke QR code die is gegenereerd, inclusief binnen elke galerij alle foto's die na de QR foto zijn gemaakt.

Galerij met gesorteerde foto's

QR code handmatig toewijzen

Als een QR code niet automatisch wordt gedetecteerd, kun je deze handmatig toewijzen. Selecteer de afbeelding die je wilt detecteren als een QR Code en klik op de QR code toewijzen aan afbeelding knop in de rechterkolom. Er verschijnt dan een menu waar je de QR Code kunt invoeren. Eenmaal ingevoerd klik je op de knop OK. De QR code wordt nu gekoppeld aan de geselecteerde afbeelding.

Ongesorteerde afbeeldingen

Als een afbeelding niet automatisch is gesorteerd, kun je deze handmatig toevoegen aan een aangemaakte galerie. Selecteer de afbeelding om de functies in de rechterkolom weer te geven. Klik op de knop Verplaatsen naar en selecteer de bestemmingsgalerij waar je de afbeelding wilt plaatsen.

Afbeeldingsfuncties

6. Foto Opdrachten bekijken

Nadat je foto's hebt geüpload en galerijen hebt aangemaakt, is het aan te raden om het uiterlijk en de inhoud van de galerijen te bekijken om er zeker van te zijn dat alles naar wens is.
Je kunt de gedeelde link van elke galerij openen door te klikken op de knop Open in de rechterbovenhoek van een galerij in de groepsgalerij of binnen een individuele galerij in de rechterkolom.

Stijl en uiterlijk

De Stijl en uiterlijk van alle galerijen binnen een Fototaak worden geconfigureerd in de Fotoset instellingen. Deze kun je vinden in het menu Algemeen van de fototaak. Zie het artikel Algemeen menu voor meer informatie.

Menu Fototaak

Galerijfoto's wijzigen

Zodra een galerie is aangemaakt, heb je de flexibiliteit om meer foto's te uploaden, bestaande foto's te verwijderen of de volgorde ervan te wijzigen.
Je opent de galerij door op de knop Bewerken rechts te klikken. Binnen de galerij kun je meer foto's toevoegen door de knop Toevoegen linksboven te selecteren.
Wanneer je een foto in de galerij selecteert, verschijnen er verschillende opties in de rechterkolom, waaronder Verwijderen, Verplaatsen naar of Kopiëren. Zie de sectie Afbeeldingsinstellingen voor meer informatie.

Een galerij verplaatsen

Het is mogelijk om een galerij van de ene groep naar de andere te verplaatsen binnen dezelfde Fototaak. Ga hiervoor naar de galerij die je wilt verplaatsen. In de rechterkolom vind je een knop Verplaats galerij. Klik erop om een menu weer te geven met alle groepen die al zijn aangemaakt in dezelfde Fototaak. Selecteer de bestemmingsgroep die je wilt verplaatsen en klik op de knop Verplaats galerij.

Een groep of galerij verwijderen

Je kunt een galerie of groep verwijderen door te klikken op Fotoset instellingen van de specifieke galerie of groep die je wilt verwijderen en te klikken op de knop Prullenbak in de rechterbovenhoek. Houd er rekening mee dat hierdoor alle geüploade gegevens permanent worden verwijderd en dat ze na verwijdering niet meer kunnen worden hersteld.

7. Publiceren en verkopen

Bij het instellen van de Fototaak heb je de optie om een publicatiedatum op te geven en een prijslijst te selecteren voor alle groepen en galerijen die ermee verbonden zijn. Galerieën binnen de Fototaak worden automatisch gepubliceerd op basis van de ingestelde datum en prijslijst. Zie het artikel Foto Opdrachten - Instellingen en overzicht voor meer informatie.
Als deze instellingen moeten worden aangepast of in eerste instantie niet zijn geconfigureerd, kun je ze wijzigen in het gedeelte Fotoset instellingen op Algemeen. Zie het artikel Algemeen menu voor meer informatie.
Galerijen stoppen automatisch met publiceren op de opgegeven einddatum. Als je ze echter handmatig wilt verwijderen, klik je op de knop Alle QR-code logins worden uitgeschakeld voor je klanten! Stoppen met publiceren in de rechterkolom van de gepubliceerde galerij.
Merk op dat dit gevolgen heeft voor alle galerijen binnen de Fototaak.

Individuele galerijinstellingen

Als je individuele instellingen wilt voor een bepaalde galerij of groep, kun je de overgeërfde instellingen uitschakelen.
Ga naar de gewenste groep of galerij en klik op de knop Groepsinstellingen. Deselecteer de knop Instellingen fototaak erven om alle opties weer te geven. Selecteer de gewenste voor de specifieke galerie/groep en sla de wijzigingen op. Merk op dat Stijl en uiterlijk altijd wordt geërfd van de bovenliggende fototaak.

Instellingen fototaak erven gedeactiveerd

8. Archiveren

Zodra de Fototaak is voltooid en de galerijen niet langer worden gepubliceerd, kun je ze archiveren door te klikken op Archief. Dit betekent dat alle galerijen binnen de Fototaak niet langer beschikbaar zijn voor klanten. Alle groepen en galerijen die zijn aangemaakt, blijven echter wel opgeslagen in je account. Je kunt deze archiveren door de Fototaak te selecteren en op de knop Reactiveren in de rechterkolom te klikken.