Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij stellen uw bezoek op prijs en danken u voor uw belangstelling. In het volgende informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van ons aanbod. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Duitsland, e-mail: support@saal-digital.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De ontvanger van persoonsgegevens is Saal Digital Fotoservice GmbH. Er vindt geen doorgifte aan derden plaats, indien niet anders is aangegeven. Gegevens worden aan derden doorgegeven, voor zover wij daartoe wettelijk of contractueel verplicht zijn. Voor zover wij gegevens aan derden doorgeven, kunt u dit zien in de respectieve subparagrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring (bijv. verzendingsdienstmanager). Daarnaast maken wij ook gebruik van contractverwerkers. Voor zover persoonsgegevens in het kader van de orderverwerking worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van een orderverwerkingscontract conform Art. 28 GDPR. Als de verwerker is gevestigd in een niet-EU-lidstaat (derde land), zorgen wij ervoor dat er passende garanties zijn in overeenstemming met Art. 44ff GDPR.

2) Verzameling van gegevens wanneer u onze website bezoekt

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking). U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte website
- datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres in anonieme vorm

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam moglijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele mate specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Gedeeltelijk worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website).

Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit voor een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het paginabezoek op onze website te waarborgen.

Het is mogelijk dat we samenwerken met reclame partners die ons helpen om ons internetaanbod interessanter te maken. Voor dit doel, wanneer u onze website bezoekt, zijn cookies van partnerbedrijven ook opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met aangewezen advertentiepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de hoeveelheid informatie die wordt verzameld in de volgende paragrafen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf (cookies van derden) opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als we met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsten van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies accepteert,juist niet in bepaalde gevallen of in het geheel uitschakelt. Elke browser is anders in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

4) Gegevensverwerking bij de inwerkingtreding van de overeenkomst

Volgens artikel 6, lid 1, lit. b AVG, worden persoonlijke gegevens verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract. Welke gegevens worden verzameld, is afhankelijk van welke gegevens nodig zijn voor het afhandelen van het contract. Dit zijn in de regel voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel aanhef en firmanaam. In individuele gevallen (automatische incasso) bankgegevens, het onderwerp van de bestelling en de beeldgegevens.

In dat geval worden uw gegevens door ons verwerkt voor de duur van de bestaande contractuele relatie voor de uitvoering van het contract. Na beëindiging van de contractuele relatie met u, bewaren wij uw gegevens nog 3 jaar op basis van ons gerechtvaardigd belang. Voor zover er wettelijke bewaartermijnen bestaan, is de definitieve bewaartermijn gebaseerd op de daar aanwezige specificaties.

Voor het maken van fotoproducten worden uw afbeeldingsgegevens na het uploaden automatisch 30 dagen bewaard in Duitsland. De beeldgegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet doorgegeven aan derden. Nadat uw bestelling is afgerond en geleverd, worden de beeldgegevens maximaal 4 weken bewaard voor productie om eventuele klachten of nabestellingen te kunnen verwerken. Bij klachten wordt deze termijn met nog eens 4 weken verlengd.

5) Contactopname

In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Uw titel, voornaam, achternaam , e-mailadres en optioneel een telefoonnummer, ordernummer en geuploade afbeeldingen worden verzameld. Afhankelijk van het formulier of onderwerp wordt meer informatie verzameld, zoals te zien is in het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of om contact op te nemen en de daaraan verbonden technische administratie. De juridische grondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van het AVG.  In dat geval worden uw gegevens door ons verwerkt voor de duur van de bestaande contractuele relatie voor de uitvoering van het contract. Na beëindiging van de contractuele relatie met u, bewaren wij uw gegevens nog 3 jaar op basis van ons gerechtvaardigd belang. Voor zover er wettelijke archiveringstermijnen bestaan, is de uiteindelijke bewaartermijn gebaseerd op de daar aanwezige specificaties.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Uw bestelgegevens alsmede het gebruiksgedrag in de nieuwsbrief en op de website worden door ons geanalyseerd om u van de best mogelijke inhoud te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld prijsinformatie of informatie over nieuwe producten zijn en kan als kennisgeving per e-mail of als bijsluiter bijgelegd in uw pakket, worden verzonden.

6.1 Abonneren op onze digitale nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief per e-mail, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen en producten. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is het aangeven van uw e-mailadres. Het aangeven van eventuele verdere gegevens is geheel vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd, dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Wij sturen u een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door te klikken op een passende link.

Door het activeren van de bevestigingslink stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, zodat we elk mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om u aan te spreken in advertenties via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze newsletter-distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die de wet toelaat en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

6.2 Versturen van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van producten of diensten uw e-mailadres heeft gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen. Op grond van § 7 lid 3 UWG hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde rechtstreekse reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres voor voornoemd reclamedoeleinden met ingang van de toekomst door middel van een mededeling, aan de in het begin genoemde verantwoordelijke. Hiervoor hoeft u alleen de transmissie kosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar stopt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan het met de levering belaste transportbedrijf doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling door aan de met de levering belaste kredietinstelling, voor zover dit voor de betalingsafwikkeling noodzakelijk is. Indien gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u daar hieronder uitdrukkelijk over. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens is Art. 6 para. 1 punt b GDPR.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders

-Paypal
Wij bieden betaling via Paypal aan. De betaling wordt verricht door PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Wij bieden betaling per creditcard aan. De betaling wordt verricht door Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Duitsland. Meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Computop: https://www.computop.com/uk/data-privacy/

7.3 Doorgeven van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

Afhankelijk van het afleveradres kan de verzenddienstverlener afwijken van de weergegeven verzenddienstverlener bij het plaatsen van de bestelling. Voor de verzending worden de volgende verzenddienstverleners ingeschakeld:

- DHL/Deutsche Post
Indien de goederen door de transportdienst DHL/Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) geleverd worden, geven wij de adresgegevens van de ontvanger door aan DHL/Deutsche Post met het oog op de levering in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat DHL/Deutsche Post deze gegevens nodig heeft voor de levering van goederen.

- DHL Express
Indien de goederen door de transportdienstverlener DHL Express (DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn) worden geleverd, geven wij de adresgegevens van de ontvanger door aan DHL Express met het oog op de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat DHL Express deze gegevens nodig heeft voor de levering van de goederen.

- Österreichische Post AG
Indien de goederen door Österreichische Post AG (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1,1030, Wenen, Oostenrijk) worden bezorgd, geven wij de adresgegevens van de ontvanger door aan Österreichische Post AG met het oog op de bezorging van de goederen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. Deze gegevens worden doorgegeven omdat Österreichische Post AG ze nodig heeft voor de levering van de goederen.

- POST CH
Als de goederen worden bezorgd door de transportdienstverlener POST CH (Post CH AG, Wankdorfallee 4, 3030 Bern, Zwitserland), geven wij de adresgegevens van de ontvanger door aan Post CH met het oog op de bezorging van de goederen overeenkomstig Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. Deze gegevens worden doorgegeven omdat POST CH ze nodig heeft voor de levering van de goederen.

- trans-o-flex
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener trans-of-flex (trans-o-flex Express GmbH & Co. KGaA, Hertzstraße 10, 69469 Weinheim, Duitsland), geven we de adresgegevens van de ontvanger door aan trans-of-flex met het oog op de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat trans-of-flex deze nodig heeft voor de levering van de goederen.

- CTT
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener CTT Expresso-Serviços Postais e Logística S.A. (hierna "CTT"; CTT, Avenida Europa número 9, 28821 Coslada, Madrid), geven we de adresgegevens van de ontvanger door aan CTT met het oog op de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat CTT ze nodig heeft voor de levering van de goederen.

- BRT S.p.A.
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener BRT S.p.A. (BRT S.p.A., Foro Buonoparte 67, 20121 Milano), geven we de adresgegevens van de ontvanger door aan BRT S.p.A. met het oog op de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat BRT S.p.A. deze nodig heeft voor de levering van de goederen.

- DPD Deutschland GmbH
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DPD Deutschland GmbH (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), geven we de adresgegevens van de ontvanger door aan DPD Deutschland GmbH met het oog op de levering van de goederen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt b GDPR. De gegevens worden doorgegeven omdat DPD Deutschland GmbH deze nodig heeft voor de levering van de goederen.

8)Gebruik van sociale media: Video's

Gebruik van YouTube-video's
Deze website maakt gebruik van de Youtube-inbeddingsfunctie om video's weer te geven en af te spelen van de aanbieder "Youtube", die behoort tot Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de provider pas bij het afspelen van de video('s) de opslag van de gebruikersinformatie start. Als het afspelen van ingesloten YouTube-video's wordt gestart, gebruikt de provider "YouTube-cookies" om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens "Youtube" dienen deze onder meer om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen.  Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet u zich eerst afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub. f, van het AVG op basis van de legitieme belangen van Google bij de invoeging van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of op de behoeften gericht ontwerp van zijn website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

Ongeacht de weergave van de ingebedde video's, wordt bij elke toegang tot deze website een verbinding met het Google-netwerk "DoubleClick" tot stand gebracht, die verdere gegevensverwerkingsactiviteiten kan initiëren zonder onze invloed.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij "YouTube" vindt u in de privacyverklaring van de aanbieder onder: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

9) Onlinemarketing

9.1 DoubleClick door Google

Deze website maakt gebruik van de online marketingtool DoubleClick van Google van de operator Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("DoubleClick").

DoubleClick gebruikt cookies om advertenties te kunnen weergeven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over de campagneprestaties te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens ziet. Google gebruikt een cookie-ID om bij te houden welke advertenties in welke browser worden weergegeven en om te voorkomen dat deze meer dan eens worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale vermarkting van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Bovendien kan DoubleClick cookie-ID's gebruiken om conversies met betrekking tot advertentieverzoeken te verzamelen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder bezoekt en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke gegevens.

Dankzij de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom op basis van ons kennisniveau: door de integratie van DoubleClick ontvangt Google de informatie dat u het corresponderende deel van onze internetaanwezigheid hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google uw bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bij Google geregistreerd bent of niet ingelogd bent, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres opvraagt en opslaat.

Als u bezwaar wilt maken tegen deelname aan deze traceerprocedure, kunt u cookies voor conversie-tracking deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies worden geblokkeerd van het domein www.googleadservices.com , https://www.google.de/settings/ads deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het instellen van cookies en het maken van de relevante instellingen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen het accepteren van cookies uitsluit. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van DoubleClick by Google kunt u vinden op het volgende internetadres:https://www.google.de/policies/privacy/

9.2 Gebruik van Google AdWords conversie tracking

Deze site maakt gebruik van de Google AdWords Online Advertising Program en Google AdWords conversies bijhouden voor Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Met het aanbod van Google Adwords vestigen wij de aandacht op onze aantrekkelijke aanbiedingen met behulp van reclamemateriaal (zgn. Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de individuele reclamecampagnes zijn. Wij zijn geïnteresseerd in het tonen van u advertenties die van belang zijn voor u, om onze website interessanter voor u en om een eerlijke berekening van de advertentiekosten te bereiken.

De conversie tracking cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een AdWords-advertentie die door Google wordt weergegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computersysteem. Deze cookies verlopen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is omgeleid. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies zijn dan ook niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Die klanten zien het totaal aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een tag voor het volgen van conversie. Ze ontvangt echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking Cookie te deactiveren via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen. U word dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken. Wij maken gebruik van Google Adwords vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres: Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende internetadres:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=de

U kunt cookies voor reclamevoorkeuren permanent uitschakelen door uw browsersoftware hierop in te stellen of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is:

https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=nl

Houd er rekening mee dat bepaalde functies van deze website niet of slechts beperkt kunnen worden gebruikt als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

10) Webanalysediensten

Google (Universal) Analytics

- Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die een anonimisering van het IP-adres door verkorting verzekert en een directe persoonlijke relatie uitsluit. Als gevolg van de uitbreiding wordt uw IP-adres eerder door Google in lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die aangesloten zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkleind. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar verkort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub  f AVG op basis van ons legitieme belang bij de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor vereiste instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken. U kunt ook verhinderen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door het downloaden en installeren van de browser-plug-in die onder de volgende link beschikbaar is:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Als alternatief voor de browser plug-in of bij browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out cookie in te stellen die toekomstige verzameling door Google Analytics op deze website zal voorkomen (deze opt-out cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de VS-Europese overeenkomst voor gegevensbescherming "privacy Shield", die de naleving van de normen voor gegevensbescherming in de EU waarborgt.

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

11) retargeting/ remarketing/aanbevelings reclame 

Google AdWords Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, die wij gebruiken om deze website te adverteren in Google-zoekresultaten, alsmede op websites van derden. De aanbieder is Google LLC, 1600 Amfitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").Google plaatst hiervoor een cookie in de browser van uw apparaat, dat automatisch een pseudoniem cookie-ID en de pagina's die u bezoekt, gebruikt om advertenties op basis van interesses mogelijk te maken. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met artikel 6, lid 1, sub f AVG.

Extra verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet en de browsergeschiedenis van de app aan uw Google-account worden gekoppeld en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren.  Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten voor cross-device-remarketing op te stellen en te definiëren. Google koppelt daartoe tijdelijk uw persoonlijke gegevens aan Google Analytics gegevens om doelgroepen te vormen.

U kunt de instelling van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl

U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het instellen van cookies en het maken van de relevante instellingen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het instellen van cookies en individueel beslist of u deze accepteert of dat u in bepaalde gevallen of in het algemeen het accepteren van cookies uitsluit. Indien cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de Amerikaanse gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

Meer informatie en de voorschriften inzake gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google vindt u hier:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl

12) Een live chat systeem gebruiken

LiveChat (LiveChat Software S.A.)

Deze website gebruikt technologieën van LiveChat Software S.A., al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polen (www.livechatinc.com) om anonieme gegevens te verzamelen en op te slaan voor webanalyse en om het live chatsysteem te gebruiken om te reageren op live ondersteuningsverzoeken. ADeze anonieme gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen onder een pseudoniem aan te maken. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk.  Indien de op deze manier verzamelde informatie persoonlijk is, wordt deze verwerkt in overeenstemming met art. 6 lid 1 sub. f AVG op basis van ons legitieme belang bij effectieve klantenservice en statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatiedoeleinden.

De met LiveChat-technologieën verzamelde gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en zullen niet worden gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokken persoon. Om de opslag van LiveChat-cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat cookies in de toekomst niet meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het deactiveren van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt te allen tijde met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel bezwaar maken tegen het verzamelen en opslaan van gegevens door uw bezwaar informeel per e-mail aan het in het impressum vermelde e-mailadres toe te zenden.

13) Rechten van de betrokkenen

13.1 Het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van de betrokkenen (recht op informatie en interventie) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

- Recht op informatie conform art. 15 AVG: In het bijzonder heeft u recht op informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of, indien van toepassing, de geplande opslagtermijn. de criteria ter bepaling van de duur van de opslag,het bestaan van een recht op correctie, annulering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende instantie, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de onderliggende logica en de omvang van de betreffende verwerking en de beoogde effecten van een dergelijke verwerking, alsmede uw recht op informatie, dat op grond van artikel 46 AVG bestaat bij overdracht van uw gegevens aan derde landen;

- Recht op correctie ingevolge artikel 16 AVG: U heeft recht op onmiddellijke verbetering van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en/of aanvulling van door ons opgeslagen onvolledige gegevens;

- Recht op verwijdering op grond van art. 17 AVG: U heeft het recht te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens indien wordt voldaan aan de eisen van art. 17 lid 1 AVG. Dit recht is echter niet van toepassing, met name indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting om redenen van algemeen belang of voor het doen gelden, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte;

- Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 AVG: U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens wordt gecontroleerd, als u weigert om uw gegevens te wissen vanwege ontoelaatbare verwerking van gegevens en in plaats daarvan om beperking van de verwerking van uw gegevens, als u uw gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet vaststaat of onze legitieme redenen overheersen;

- recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van het AVG: Indien u gebruik hebt gemaakt van uw recht om de verwerking door de verantwoordelijke voor de verwerking te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn verstrekt, in kennis te stellen van deze verbetering of wissen van de gegevens of van beperkingen op de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of een disproportionele inspanning vergt. U hebt het recht om van deze ontvangers op de hoogte te worden gesteld.

- Recht op overdracht van gegevens overeenkomstig art. 20 AVG: U hebt het recht om de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;

- Recht op herroeping toestemming verleend op grond van art. 7 lid 3 AVG: U heeft het recht om de toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met ingang van de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onverwijld verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een rechtsgrondslag voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking is uitgevoerd. De herroeping kan worden uitgevoerd door middel van een bericht aan de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon;

- Rechtsmiddelen krachtens artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het AVG, kunt u in beroep gaan bij een toezichthoudende autoriteit -onverminderd andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen- , met name in de lid-staat van ingezetenschap, werk of van de vermoedelijke overtreding.

13.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERWEGENDE GERECHTVAARDIGDE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET GEVOLGEN VOOR DE TOEKOMST OP GROND VAN UW SPECIFIEKE SITUATIE.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR, INDIEN WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN OM DE VERWERKING TE BESCHERMEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN HUN BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN IN TE STELLEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME. KUNT U DE TEGENSPRAAK UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET HET VERWERKEN VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het initiëren van het contract en/of er geen legitiem belang meer is van onze kant bij de verdere opslag.

15) Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring van gegevensbescherming af en toe aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen aan onze diensten aan te brengen in de verklaring van gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring geldt dan voor uw volgende bezoek.

16) Toepasbaarheid

Deze vertaling dient uitsluitend ter informatie en is geen juridisch bindend document. De oorspronkelijke bepalingen zijn in de originele Duitse versie opgenomen.

Functionaris voor gegevensbescherming

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Place-de-Caen 11
97084 Würzburg
E-Mail: info@thales-datenschutz.de

Actuele stand van: 25.09.2019