QR-code blanco kaarten

QR-code blanco kaarten

Met deze optie kun je een geselecteerd aantal QR kaarten maken om uit te delen aan deelnemers voor of op de dag van de fotoshoot. Elke QR linkt naar een individuele galerie en bevat de privacyovereenkomst die de deelnemer moet ondertekenen. Je kunt deze optie activeren bij het instellen van je Fototaak en dan klikken op Ga verder.

QR Code blanco kaarten

1. Groepen maken

Er verschijnt een menu voor het maken van de groepen. Voer de namen van de groepen (bijv. klassen) in het vak Naam groep in. Om extra groepen toe te voegen, klik je op Toevoegen, waardoor er nog een vak Naam groep wordt aangemaakt. Groepen kunnen worden verwijderd door het prullenbakpictogram te selecteren. Er is minstens één groep nodig om een Fototaak te maken. Klik op Ga verder als je klaar bent.

Groepen maken

2. Groepen configureren

Configureer vervolgens elk van de groepen die je hebt gemaakt als volgt:

Aantal deelnemers: Selecteer het aantal deelnemers voor elke groep. Merk op dat je er later meer kunt toevoegen als dat nodig is.

Groep of klas: Kies de groep die je wilt configureren.

Type foto's: Bepaal de verschillende soorten foto's die later van de groep gemaakt kunnen worden.

Klik na het configureren van een groep op de knop Maken in de rechterbovenhoek om de instellingen op te slaan. De groepsinstellingen worden onderaan in een tabel weergegeven. Je kunt de QR-code uit dit menu downloaden door op de knop Downloaden te klikken.
Zodra alle groepen zijn geconfigureerd, klik je op de knop Ga verder.

Groepen configureren

3. Controleer de Fototaak

De gemaakte Fototaak wordt geopend zoals geconfigureerd. Alle informatie over elke gemaakte groep wordt weergegeven in een tabel. Als je wilt, kun je een nieuwe groep maken door de naam in te voeren in het vak Nieuwe groep bovenaan en op de knop Toevoegen te klikken.

De rechterkolom toont alle menu's binnen de Fototaak. Standaard wordt het menu Algemeen weergegeven. Van hieruit kun je de instellingen van de Fototaak wijzigen. Lees voor meer informatie het artikel Algemeen menu.

Fototaak gemaakt

4. QR blanco kaarten

Je moet de QR blanco kaarten afdrukken en uitdelen voor de fotoshoot. Je moet ervoor zorgen dat elke deelnemer de GDPR ondertekent en de QR code bewaart voor toegang tot de galerie. Meer informatie vind je in het artikel over QR codes.

Elke QR-kaart moet voor elke deelnemer gefotografeerd worden om ervoor te zorgen dat de foto's automatisch gesorteerd worden.

5. Na de fotoshootdag

Na de opnamedag moet je de QR-code foto van elke deelnemer uploaden samen met de geselecteerde foto's die je wilt delen of verkopen. Lees voor meer informatie over de volgende stappen en functies het artikel Workflow - stap-voor-stap handleiding.