Privacybeleid voor het testprodukt programma

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij stellen uw bezoek op prijs en danken u voor uw belangstelling. In het volgende informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van ons aanbod. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) is Saal Digital Fotoservice GmbH, Zeppelinstraße 36, 91187 Röttenbach, Duitsland, e-mail: support@saal-digital.nl. De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. De ontvanger van persoonsgegevens is Saal Digital Fotoservice GmbH. Er vindt geen doorgifte aan derden plaats, indien niet anders is aangegeven. Gegevens worden aan derden doorgegeven, voor zover wij daartoe wettelijk of contractueel verplicht zijn. Voor zover wij gegevens aan derden doorgeven, kunt u dit zien in de respectieve subparagrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring (bijv. verzendingsdienstmanager). Daarnaast maken wij ook gebruik van contractverwerkers. Voor zover persoonsgegevens in het kader van de orderverwerking worden doorgegeven, gebeurt dit op basis van een orderverwerkingscontract conform Art. 28 GDPR. Als de verwerker is gevestigd in een niet-EU-lidstaat (derde land), zorgen wij ervoor dat er passende garanties zijn in overeenstemming met Art. 44ff GDPR.

2) Verzameling van gegevens wanneer u onze website bezoekt

Deze website maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of aanvragen bij de verantwoordelijke voor de verwerking). U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

- Onze bezochte website
- datum en tijd op het moment van toegang
- Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
- Bron/verwijzing van waaruit u op de pagina bent gekomen
- Gebruikte browser
- Gebruikt besturingssysteem
- Gebruikt IP-adres in anonieme vorm

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 punt f GDPR op basis van ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om uw bezoek aan onze website zo aangenaam moglijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op diverse pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie gewist, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze in individuele mate specifieke gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Gedeeltelijk worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website).

Indien ook persoonsgegevens worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub b AVG, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij in overeenstemming met Art. 6 lid 1 sub f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit voor een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het paginabezoek op onze website te waarborgen.

Het is mogelijk dat we samenwerken met reclame partners die ons helpen om ons internetaanbod interessanter te maken. Voor dit doel, wanneer u onze website bezoekt, zijn cookies van partnerbedrijven ook opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden). Als we samenwerken met aangewezen advertentiepartners, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de hoeveelheid informatie die wordt verzameld in de volgende paragrafen.

We kunnen samenwerken met reclamepartners die ons helpen om onze website voor u interessanter te maken. Hiervoor worden cookies van partnerbedrijven ook op uw harde schijf (cookies van derden) opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Als we met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsten van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies accepteert,juist niet in bepaalde gevallen of in het geheel uitschakelt. Elke browser is anders in de manier waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit wordt beschreven in het help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

4) Gegevensverwerking voor de uitvoering van contracten

Op grond van Art. 6 para. 1 punt b GDPR worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als je ze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract. De gegevens die verzameld worden hangen af van welke gegevens nodig zijn voor de verwerking van het contract. In het algemeen gaat het om de voornaam, achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en, facultatief, titel en bedrijfsnaam. In individuele gevallen ook bankgegevens, onderwerp van de bestelling en beeldgegevens.

In dat geval worden je gegevens door ons verwerkt voor de duur van de bestaande contractuele relatie om het contract uit te voeren. Na beëindiging van de contractuele relatie worden je gegevens nog 3 jaar door ons bewaard op basis van gerechtvaardigd belang. Voor zover er wettelijke archiveringstermijnen bestaan, is de uiteindelijke bewaartermijn gebaseerd op de betreffende specificaties.

Je beeldgegevens worden automatisch in Duitsland opgeslagen gedurende 30 dagen na het uploaden met het oog op het maken van fotoproducten, in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. De beeldgegevens worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet aan derden doorgegeven. Nadat je bestelling voltooid en geleverd is, worden de beeldgegevens nog tot 4 weken voor productie bewaard om eventuele klachten of nabestellingen te verwerken. Mocht er een klacht ontstaan, dan wordt deze periode met nog eens 4 weken verlengd.

5) Totstandbrenging van contact

Wanneer je contact met ons opneemt (bv. via contactformulier of e-mail), worden persoonlijke gegevens verzameld. Titel, voornaam, achternaam, e-mail adres en facultatief telefoonnummer, bestelnummer en geüploade afbeeldingen worden verzameld. Afhankelijk van het formulier of onderwerp wordt verdere informatie verzameld, zoals te zien is in het respectieve contactformulier. Deze gegevens worden opgeslagen en uitsluitend gebruikt om je verzoek te beantwoorden of om contact met je op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is ons rechtmatig belang volgens Art. 6 Para. 1 punt f GDPR. Als je contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking Art. 6 (1) punt b GDPR. In dat geval worden je gegevens door ons verwerkt voor de duur van de bestaande contractuele relatie die nodig is voor de uitvoering van het contract. Na beëindiging van de contractuele relatie met jou worden je gegevens nog 3 jaar door ons bewaard op grond van ons gerechtvaardigd belang. Voor zover er wettelijke archiveringstermijnen bestaan, is de uiteindelijke bewaartermijn gebaseerd op de desbetreffende specificaties.

5.1Gegevensverwerking voor de Sample producten

5.1.1 Doelstellingen en rechtsgrondslag

Volgens art. 6 lid 1 sub a) AVG worden uw gegevens via het registratieformulier op de registratiepagina voor de sample producten aan onze marketingafdeling en klantenservice doorgegeven, zodat u voor de sample producten in aanmerking kunt komen.

5.1.2 Verzamelde gegevens

 • Aanhef
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Land waar u woonachtig bent
 • E-Mail adres
 • Upoad voor uw KvK aanmelding

5.1.3 Duur van de opslag van uw gegevens

Uw gegevens worden uiterlijk 10 jaar na beëindiging van de aanvraag gewist, tenzij wettelijk anders is bepaald. Deze gegevens worden opgeslagen voor bedrijfsmatige doeleinden.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Uw bestelgegevens alsmede het gebruiksgedrag in de nieuwsbrief en op de website worden door ons geanalyseerd om u van de best mogelijke inhoud te voorzien. Dit kan bijvoorbeeld prijsinformatie of informatie over nieuwe producten zijn en kan als kennisgeving per e-mail of als bijsluiter bijgelegd in uw pakket, worden verzonden.

6.1 Abonneren op onze digitale nieuwsbrief

Wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief per e-mail, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen en producten. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is het aangeven van uw e-mailadres. Het aangeven van eventuele verdere gegevens is geheel vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u pas een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd, dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Wij sturen u een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd om te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door te klikken op een passende link.

Door het activeren van de bevestigingslink stemt u in met het gebruik van uw persoonsgegevens conform art. 6 lid 1 sub a AVG. Wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief, slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de Internet Service Provider (ISP), evenals de datum en het tijdstip van registratie, zodat we elk mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen traceren. De gegevens die wij verzamelen bij het registreren voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt om u aan te spreken in advertenties via de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw annulering wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze newsletter-distributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die de wet toelaat en waarvan wij u in deze verklaring op de hoogte stellen.

6.2 Versturen van de e-mail nieuwsbrief aan bestaande klanten

Als u ons bij de aankoop van producten of diensten uw e-mailadres heeft gegeven, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen voor soortgelijke producten of diensten uit ons assortiment per e-mail te sturen. Op grond van § 7 lid 3 UWG hebben wij hiervoor geen afzonderlijke toestemming van u nodig. In dit verband worden de gegevens uitsluitend verwerkt op basis van ons legitieme belang bij gepersonaliseerde rechtstreekse reclame overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van het AVG. Als u in eerste instantie bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, sturen wij u geen e-mail. U heeft te allen tijde het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van uw e-mailadres voor voornoemd reclamedoeleinden met ingang van de toekomst door middel van een mededeling, aan de in het begin genoemde verantwoordelijke. Hiervoor hoeft u alleen de transmissie kosten volgens de basistarieven te betalen. Na ontvangst van uw bezwaar stopt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk.

7) Gegevensverwerking voor de verwerking van bestellingen

7.1 Voor de verwerking van je bestelling werken wij samen met verschillende dienstverleners, die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractverwerking doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dat nodig is voor de levering van de goederen. Wij geven je betalingsgegevens door aan de in opdracht werkende kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, voor zover dat nodig is voor de betalingsverwerking. Als gebruik gemaakt wordt van betalingsdienstverleners, stellen wij je daarvan hieronder uitdrukkelijk op de hoogte. De rechtsgrondslag voor het doorgeven van gegevens is Art. 6 para. 1 punt b GDPR.

7.2 Gebruik van betalingsdienstverleners

-Paypal
Wij bieden betaling via Paypal aan. De betaling wordt verricht door PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Voor meer informatie over de gegevensbeschermingswetgeving, zie de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full

- Computop
Wij bieden betaling per credit card aan. Betaling geschiedt door Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Duitsland. Meer informatie over de gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, vind je in Computop's gegevensbeschermingsverklaring: https://computop.com/uk/data-protection

- Novalnet AG
Wij bieden betaling aan via iDeal. De betaling wordt uitgevoerd door Novalnet AG, Zahlungsinstitut (ZAG), Feringastraße 4, 85774 Unterföhring, Duitsland. Meer informatie over de gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van informatie over de gebruikte kredietbureaus, vind je in de gegevensbeschermingsverklaring van Novalnet: https://www.novalnet.com/privacy-policy/

8) YouTube (video‘s)

We hebben YouTube onderdelen in deze website geïntegreerd. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

YouTube is een internetportaal voor video's dat uitgevers van video's in staat stelt gratis videoclips te plaatsen en andere gebruikers in staat stelt ze te bekijken, te beoordelen en er commentaar op te geven, eveneens gratis. YouTube maakt de publicatie van alle soorten video's mogelijk, zodat ook complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's via het internetportaal toegankelijk zijn. Telkens wanneer je een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube component (YouTube video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op je IT-systeem automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube kun je vinden op https://www.youtube.com/yt/about/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google-informatie over welke specifieke subpagina van onze website door jou wordt bezocht.
Als je tegelijkertijd bij YouTube bent ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina oproept die een YouTube video bevat. Deze informatie wordt door YouTube en Google verzameld en aan je YouTube account toegewezen.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube component altijd informatie dat je onze website hebt bezocht als je op YouTube bent ingelogd op hetzelfde moment dat je onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube video klikt of niet. Als je niet wilt dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kun je dit voorkomen door je uit te loggen uit je YouTube account voordat je onze website oproept.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Je kunt het privacybeleid van YouTube bekijken op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

9) Marketing

9.1 Google Ads (Conversion Tracking) en Remarketing

Wij maken gebruik van Google Ads Conversion Tracking en Remarketing op deze website, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ads is een online advertentiesysteem waarmee we onze diensten en producten kunnen promoten en optimaliseren.

Via Google Ads Conversion Tracking and Remarketing zijn we in staat om specifieke gebruikersacties te volgen die plaatsvinden nadat er op onze Google Ads advertentie is geklikt. Deze tool stelt ons in staat om de effectiviteit van onze advertentiecampagnes te meten, het succes van verschillende advertentiemaatregelen te evalueren en onze website samen met onze advertentieactiviteiten te verbeteren.

Advertenties worden weergegeven op basis van zoekopdrachten op websites van het advertentienetwerk van Google. Daarnaast gebruiken we Ads Remarketing Lists voor zoekadvertenties. Hierdoor kunnen we advertentiecampagnes voor zoekopdrachten aanpassen aan gebruikers die eerder onze website hebben bezocht. Via deze diensten kunnen we onze advertenties combineren met bepaalde zoektermen of advertenties weergeven voor eerdere bezoekers, bijvoorbeeld advertenties voor diensten die bezoekers op onze website hebben bekeken. Daarom kunnen we op gebruikersinteresse gebaseerde advertenties weergeven op andere websites binnen het advertentienetwerk van Google (als "Google-advertenties" binnen Google Zoeken of op andere websites).

Tijdens elk bezoek aan onze website waar een Google Ads component is geïntegreerd, wordt informatie over de acties die je onderneemt verzameld en doorgestuurd naar Google om de relevantie en effectiviteit van onze advertenties te evalueren. Als je tegelijkertijd bent ingelogd bij Google, wordt deze informatie direct gekoppeld aan je Google-account.

Voor het bijhouden van conversies worden cookies op je apparaat opgeslagen, die na 30 dagen verlopen. Je hebt de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gegevensopslag door conversietracering door het gebruik van cookies uit te schakelen in je browserinstellingen.

Het gebruik van Google Ads Conversion Tracking en Remarketing wordt alleen uitgevoerd met jouw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR. Ga voor meer informatie over privacy bij Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

9.2 DoubleClick

Deze website bevat onderdelen van DoubleClick van Google. DoubleClick is een merk van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland), waaronder speciale online marketingoplossingen op de markt worden gebracht voor reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick by Google stuurt gegevens naar de DoubleClick-server bij elke impressie en bij klikken of andere activiteiten. Elk van deze gegevensoverdrachten leidt tot een cookieverzoek aan je browser. Als de browser dit verzoek accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op je IT-systeem. Het doel van de cookie is om advertenties te optimaliseren en weer te geven. De cookie wordt onder andere gebruikt om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker en om rapporten over advertentiecampagnes te maken of deze te verbeteren. Bovendien wordt de cookie gebruikt om te voorkomen dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt weergegeven.

DoubleClick gebruikt een cookie-ID die nodig is om de technische procedure te verwerken. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan de cookie-ID ook gebruiken om te registreren welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele plaatsingen te voorkomen. Bovendien stelt de cookie-ID DoubleClick in staat om conversies te registreren.

Een DoubleClick cookie bevat geen persoonlijke gegevens. Een DoubleClick-cookie kan echter aanvullende campagne-identificatoren bevatten. Een campagne-id dient om de campagnes te identificeren waarmee je al contact hebt gehad.

Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina's van deze website oproept die door ons wordt beheerd en waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de betreffende DoubleClick-component ertoe aangezet gegevens aan Google door te geven ten behoeve van onlinereclame en de afrekening van provisies. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van gegevens die Google ook gebruikt om commissieoverzichten te genereren. Google kan onder andere bijhouden dat je op bepaalde links op onze website hebt geklikt.

U kunt te allen tijde voorkomen dat DoubleClick en onze website cookies plaatsen door de instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig aan te passen. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Je kunt het privacybeleid van DoubleClick by Google bekijken op: https://policies.google.com/?hl=en.

9.3 Microsoft Ads (voorheen Bing Ads)

We hebben Microsoft Advertising-componenten geïntegreerd op deze website. Microsoft Advertising wordt beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521.

Microsoft Advertising is een online advertentiesysteem waarmee we onze diensten en producten kunnen promoten en optimaliseren. Via Microsoft Advertising, met name het conversie- en trackingprogramma, kunnen we bepaalde acties van gebruikers volgen die plaatsvinden nadat ze op onze Microsoft Bing-advertentie hebben geklikt.

Bij elke oproep naar een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door ons wordt beheerd en waarop een Microsoft Advertising-component is geïntegreerd, wordt informatie over de door jou uitgevoerde acties verzameld en doorgegeven aan Microsoft voor het evalueren van de relevantie en effectiviteit van onze advertenties. Microsoft en wij kunnen vaststellen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar ons online aanbod en een vooraf bepaalde landingspagina heeft bereikt (de zogenaamde conversiepagina).

Bovendien kunnen we met behulp van remarketinglijsten die zijn gemaakt op basis van de activiteiten van bezoekers op onze website, doelgroepen segmenteren en vervolgens onze Bing-reclamecampagnes optimaliseren op basis van deze segmenten.

Deze processen worden alleen uitgevoerd als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Als je niet wilt deelnemen aan het trackingproces van Bing Ads, kun je de noodzakelijke instelling van een cookie in je browserinstellingen uitschakelen of de afmeldingspagina van Microsoft gebruiken: choice.microsoft.com/en-GB/opt-out.

Voor meer informatie over gegevensbescherming en de cookies die door Microsoft Bing Ads worden gebruikt, kun je het privacybeleid van Microsoft vinden op: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

Microsoft bewaart de gegevens maximaal 180 dagen.

9.4 Meta

Wij maken gebruik van de "Meta Conversion Tracking Pixel" en de Custom Audience Pixel op onze website, geleverd door Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (Facebook)).

Met de Meta Conversion Tracking Pixel kunnen we het gedrag van gebruikers volgen nadat ze naar onze website zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken, om de effectiviteit van Facebook-advertenties te meten voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden.

De Custom Audience Pixel is een klein stukje JavaScript-code dat in al onze webpagina's is geïntegreerd en verschillende functies biedt voor het verzenden van applicatiespecifieke gebeurtenissen en door de gebruiker gedefinieerde gegevens naar Facebook. We gebruiken deze pixel om informatie vast te leggen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De pixel verzamelt en verstuurt informatie over de browserinstellingen van de gebruiker, een gehashte versie van de Facebook-ID en de bezochte URL naar Facebook. Hierdoor kunnen we onze bezoekers opnieuw targeten voor reclamedoeleinden met Facebook-advertenties door doelgroepgerichte reclame te maken.

De op deze manier verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, d.w.z. we zien geen persoonlijke gegevens van individuele gebruikers. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook en daarom informeren wij je op basis van onze kennis. Facebook kan deze informatie koppelen aan je Facebook-account en ook gebruiken voor eigen advertentiedoeleinden, in overeenstemming met Facebooks beleid voor gegevensgebruik https://www.facebook.com/about/privacy/. Je kunt Facebook en haar partners toestaan om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor deze doeleinden kan ook een cookie op je computer worden opgeslagen.

Deze processen worden alleen uitgevoerd als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. a GDPR. Je kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van je gegevens door Facebook Pixel of het gebruik van je gegevens voor het weergeven van Facebook-advertenties door naar het volgende adres te gaan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

We garanderen de geschiktheid van gegevensoverdracht naar het derde land, de VS, door akkoord te gaan met de standaard contractuele clausules van de EU.

10) Google Analytics

Op onze websites gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (https://about.google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). In dit kader worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie punt “Cookies”) gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie over je gebruik van deze website, zoals

 1. het browsertype/de browserversie
 2. het gebruikte besturingssysteem
 3. de referrer URL (de eerder bezochte pagina)
 4. de hostnaam van de toegang hebbende computer (IP-adres) en
 5. tijdstip van het serververzoek,

worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten in verband met het gebruik van de website en het Internet te verlenen met het oog op marktonderzoek en het ontwerpen van deze Internet pagina's volgens de eisen. Deze informatie kan ook aan derden worden doorgegeven als de wet dat voorschrijft of als derden deze gegevens namens ons verwerken. In geen geval wordt je IP-adres samengevoegd met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; merk echter op dat je dan mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd als je daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a GDPR.

Verder kun je het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met je gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. je IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door een browser add-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browser add-on, vooral voor browsers op mobiele toestellen, kun je ook het verzamelen door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken: Google Analytics deactiveren. Er wordt dan een opt-out cookie ingesteld, dat voorkomt dat je gegevens in de toekomst verzameld worden bij een bezoek aan deze website. Het opt-out cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op je toestel opgeslagen. Als je de cookies in deze browser verwijdert, moet je het opt-out cookie opnieuw instellen.

Je kunt het privacybeleid van Google Analytics bekijken op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

11) Google Tag Manager

Wij gebruiken de dienst genaamd Google Tag Manager van Google. "Google" is een groep bedrijven en bestaat uit Google Ireland Ltd (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland alsmede Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS en andere gelieerde bedrijven van Google LLC.

Wij hebben met Google een overeenkomst voor orderverwerking gesloten. De Google Tag Manager is een hulpdienst en verwerkt zelf alleen persoonsgegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Deze verwerkingen worden uitsluitend uitgevoerd wanneer hiervoor expliciet toestemming is gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR.

Meer informatie over Google Tag Manager evenals het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

12) Website Analytics

12.1 Hotjar

We hebben Hotjar-componenten op deze website geïntegreerd om bezoekersgegevens statistisch te evalueren. De uitvoerende onderneming is Hotjar Limited, Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta.

Hotjar is een analyse- en feedbackhulpmiddel dat het gedrag en de feedback van gebruikers op onze website analyseert. Met behulp van verschillende tools zoals Heatmaps, Conversiefuncties en enquêtes kunnen we informatie vastleggen zoals klikgedrag, scrollgedrag en andere interacties van bezoekers op onze website. Door Hotjar te gebruiken kunnen we onze website en ons aanbod verbeteren en optimaliseren. Meer informatie over de functies van Hotjar kun je vinden op Hotjar.

Tijdens je bezoek aan onze website verzamelt Hotjar informatie over je gebruikersgedrag, bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt, hoe lang je op de pagina blijft en welke acties je uitvoert. Technische gegevens zoals een geanonimiseerd IP-adres, schermgrootte en browserinformatie worden ook verzameld. Deze gegevens worden geanonimiseerd en nooit direct gedeeld met Hotjar.

Deze verwerkingsactiviteiten worden alleen uitgevoerd als je expliciet toestemming hebt gegeven volgens Art. 6 (1) lit. a GDPR. Je hebt de mogelijkheid om het verzamelen van gegevens door Hotjar uit te schakelen door de opt-out pagina van Hotjar hier te bezoeken en Hotjar uitschakelen te selecteren. Meer informatie over privacy bij Hotjar kun je vinden op Hotjar Privacy.

Hotjar bewaart de verzamelde gegevens voor een periode van 365 dagen. Na deze periode worden de gegevens automatisch verwijderd.

12.2 Microsoft Clarity

We hebben Microsoft Clarity componenten geïntegreerd op deze website. De uitvoerende onderneming is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Microsoft Clarity is een webanalyseprogramma dat gegevens verwerkt, inclusief de overdracht van gegevens naar de VS, waar geen adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat. Microsoft gebruikt Standaard Contractuele Clausules om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen.

Elke keer dat een pagina van onze website met Microsoft Clarity-componenten wordt geopend, wordt gegevensverwerking door Microsoft gestart. Microsoft kan informatie over het gebruik van onze website ontvangen, verwerken en gebruiken voor analyse van gebruikersgedrag. Dit kan informatie omvatten zoals klikgedrag, scrollgedrag en andere interacties van bezoekers op onze website. Meer informatie over gegevensverwerking door Microsoft Clarity is te vinden in de privacyverklaring van Microsoft die beschikbaar is hier.

Verwerking vindt alleen plaats met jouw uitdrukkelijke toestemming volgens Art. 6 (1) lit. a GDPR. Meer informatie over de Standaard Contractuele Clausules bij Microsoft vind je hier. Het gebruik van Microsoft Clarity brengt risico's met zich mee als gevolg van gegevensoverdracht naar landen zonder een adequaat EU-niveau voor gegevensbescherming, maar Microsoft verplicht zich te voldoen aan de Europese normen voor gegevensbescherming.

Microsoft slaat de verzamelde gegevens op voor een periode van 30 dagen. Na deze periode worden de gegevens automatisch verwijderd.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming verleent je uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en interventie) ten aanzien van de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens, waarover we je hieronder informeren:

- Recht op informatie op grond van Art. 15 GDPR: In het bijzonder heb je recht op toegang tot je door ons verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie je gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn of de geplande bewaartermijn, de criteria voor het bepalen van de duur van de opslag, het bestaan van een recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, een klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van je gegevens als deze niet door ons bij jou werden verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, waar van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte die op jou betrekking heeft en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking, alsmede je recht om geïnformeerd te worden over de garanties die volgens artikel 46 GDPR worden geboden voor de overdracht van je gegevens naar derde landen;

Recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR: Je hebt recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over jou en/of aanvulling van je onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen;

- Recht op verwijdering overeenkomstig Art. 17 GDPR: Je hebt het recht te vragen dat je persoonsgegevens worden gewist als aan de eisen van Art. 17 para. 1 GDPR zijn voldaan. Dit recht geldt echter niet in het bijzonder als de verwerking nodig is om het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;

- Recht om verwerking te beperken overeenkomstig Art. 18 GDPR: Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen zolang de juistheid van je betwiste gegevens wordt geverifieerd, als je weigert je gegevens te wissen wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van je gegevens vraagt, als je je gegevens nodig hebt om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, nadat we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel bereikt is, of als je bezwaar hebt gemaakt om redenen van je bijzondere situatie, zolang nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;

- Recht op informatie overeenkomstig Art. 19 GDPR: Als je je recht hebt uitgeoefend om de verantwoordelijke voor de verwerking de gegevens te laten corrigeren, wissen of beperken, is hij verplicht alle ontvangers aan wie de jou betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt van deze correctie of wissing van de gegevens of beperking van de verwerking op de hoogte te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Je hebt het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig Art. 20 GDPR: Je hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;

- Recht om gegeven toestemming in te trekken overeenkomstig Art. 7 para. 3 GDPR: Je hebt het recht om eenmaal gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betrokken gegevens onverwijld wissen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. De herroeping kan gebeuren door een bericht naar de contactgegevens van de verantwoordelijke persoon;

- Recht van beroep op grond van artikel 77 van de GDPR: Als je van mening bent dat de verwerking van je persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heb je het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je woont, werkt of waar je een inbreuk vermoedt, onverminderd elk ander administratief of rechterlijk beroep

13.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ, IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP GROND VAN ONS OVERHEERSEND LEGITIEM BELANG, HEB JE TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST BEZWAAR TE MAKEN OP GROND VAN DE REDENEN DIE UIT JE BIJZONDERE SITUATIE VOORTVLOEIEN.

ALS JE GEBRUIK MAAKT VAN JE RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN ALS WIJ DWINGENDE REDENEN KUNNEN AANTONEN DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN JOUW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN GELDEND TE MAKEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

ALS WIJ JE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECTE MARKETING, HEB JE HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER JOU VOOR DERGELIJKE RECLAME. JE KUNT HET VERZET UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS JE JE RECHT VAN VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ STOPPEN MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig gewist, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van de overeenkomst en/of dat er van onze kant geen legitiem belang meer is bij de verdere opslag.

15) Wijzigingen in de gegevensbeschermingsverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze gegevensbeschermingsverklaring af en toe aan te passen, zodat ze steeds aan de huidige wettelijke eisen voldoet, of om veranderingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, bv. bij de invoering van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring geldt dan voor je volgende bezoek.

16) Toepasselijkheid

Deze vertaling dient uitsluitend ter informatie en is geen juridisch bindend document. De oorspronkelijke bepalingen staan in de oorspronkelijke Duitse versie.

Functionaris voor gegevensbescherming

THALES Rechtsanwälte.Datenschutz
Dr. Christian Szidzek & Partner
Prymstraße1
97070 Würzburg
E-mail: info@thales-datenschutz.de

Toezichthoudende autoriteit

LDA Bayern
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 18
91522 Ansbach

Status: 26.10.2023