Menu Bestellingen

Foto Opdrachten - Menu Bestellingen

Het menu Bestellingen geeft alle bestellingen weer die binnen de Fototaak zijn gemaakt, zodat je de verkoop efficiënt kunt bijhouden en beheren. Je kunt het menu openen door in een fototaak op de knop Bestellingen in de rechterkolom te klikken. Een kolom aan de rechterkant geeft een snel overzicht van de bestellingen en de winst die binnen de fototaak zijn gegenereerd. Gedetailleerde informatie wordt gepresenteerd in tabelvorm:

Menu Bestellingen binnen Fototaak

Datum: Geeft de datum aan waarop de bestelling is geplaatst.
Groepen (galerijen): Geeft de groep aan waarin de bestelling is geplaatst. Als je erop klikt, wordt de bijbehorende galerie geopend.
Galerie: Toont de specifieke QR galerij waar de bestelling werd geplaatst. Door erop te klikken wordt de galerij geopend.
Naam: Toont de naam van de klant die de bestelling heeft geplaatst.
Bestelnummer: Dit is de unieke identificatie die aan de bestelling van elke klant wordt toegekend, zodat ze hun bestelling kunnen volgen.
Factuurnummer: : Toont het referentienummer wanneer er een factuur wordt gegenereerd.
Bestelstatus: Geeft informatie over de huidige status van de bestelling, zoals Geleverd, In productie, Geannuleerd of Wachten op productiebeeld. In het laatste geval moet je actie ondernemen om de bestelling af te ronden.
Totaal: Geeft het bedrag aan dat je klant aan de bestelling heeft besteed.
Uw winst: Geeft het bedrag aan dat je aan de bestelling hebt verdiend.

Er is ook een moersleutelpictogram waarmee je naar het menu Orderbeheer voor die specifieke bestelling gaat. Zie voor meer informatie het artikel Orderbeheer.
Let op: als je het menu Bestellingen binnen een groep binnen een Fototaak opent, worden alleen de bestellingen van die groep getoond.