Voorbeeld van de juiste en foutieve plaatsing "afbeeldingsvenster"

Voorbeeld van de juiste en foutieve plaatsing "afbeeldingsvenster"

Photos
De afbeelding is direct op de afloop geplaatst! Er kan een reflectie ontstaan!
Photos
De afbeelding ligt ver buiten het afloopgebied en kan netjes worden afgesneden.
Photos
De afbeelding is met genoeg afstand over de afloop geplaatst. Uw afbeelding wordt correct "besneden".Beispiele: Afloop bij tekstveld

Photos
Het tekstveld is te dicht aan de afloop geplaatst!
Photos
Het tekst veld is met genoeg afstand tot de afloop geplaatst.Wanneer u een object, afbeelding of foto te dicht aan de afloop plaats krijgt u in de software een waarschuwing. De waarschuwing wordt in het rood weergegeven. Wanneer u de afbeelding op deze plek laat staan, kunnen er witte randen op de door u geplaatste afbeelding ontstaan (reflectie). De rode lijn is de snijlijn waarop uw fotoproduct tijdens het productieproces wordt gesneden.Tips:

  • Plaats uw afbeeldingen niet direct aan de rode lijn. Plaats uw afbeelding met een kleine afstand tot de rode lijn. Een andere mogelijkheid is uw afbeelding met genoeg afstand over de afloop (rode lijn) te plaatsen. Wanneer u dit doet, bent u zeker van een goed resultaat
  • U kunt uw afbeelding automatisch laten plaatsen! Wanneer u dit doet bent u zeker van een goed resultaat. De juiste plaatsing wordt met een gestippelde grijze lijn weergegeven.