Verschil ICC en ICM bestand

Er zijn softproof-profielen (electronische proef) met de bestandsextensie .icc en met de bestandsextensie .icm. Er bestaat geen verschil tussen de beide bestanden ICM (Image Color Matching Profile) en ICC-profiel. Beide extensies beschrijven exact hetzelfde bestandstype. Zodoende kunnen beide besandstypen identisch worden gebruikt. De bestanden functioneren op alle Windows-Systemen evenals Macintosh.

Professionele programma´s zoals Adobe Photoshop en Lightroom herkennnen beide extensies.