Impressum

Saal Digital Fotoservice GmbH
Zeppelinstraße 36
91187 Röttenbach
Duitsland
E-mail: support@saal-digital.nl
Directie: Reinhard Saal, Robin Saal, Florian Stellwag

BTW-nummer: NL825763216B01
Amtsgericht Nürnberg HRB-Nr. 40162

Wettelijke vermeldingen, kwaliteitsgarantie, uitsluitingsclausules

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op onze website te allen tijde correct, actueel en volledig is, en wijzigen of vullen deze derhalve voortdurend en zonder voorafgaande kennisgeving aan indien nodig. Desondanks moeten wij elke garantie, aansprakelijkheid of waarborg voor juistheid, actualiteit en volledigheid uitsluiten. Dit geldt ook voor alle verwijzingen, zogenaamde 'hyperlinks', die wij direct of indirect op deze website aanbieden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke externe sites, die u bereikt door middel van een link of andere verwijzingen.

Verder zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (inclusief gederfde winst) die te herleiden is naar informatie op deze externe websites. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De inhoud van onze website mag niet tegen betaling aan derden worden doorgegeven. Het auteursrecht verbiedt ook de opslag en reproductie van afbeeldingen of grafieken van onze website.

Online geschillenbeslechting (ODR)

Wij geven er de voorkeur aan uw problemen rechtstreeks met u op te lossen en nemen daarom niet deel aan bemiddelingsprocedures voor consumenten. Bovendien zijn wij niet verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten-arbitrage-instantie. Neem rechtstreeks contact met ons op als u vragen of problemen heeft. U kunt contact met ons opnemen via de formulieren hier.

De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR). Meer informatie vindt u hier https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.