Onze ESG-verbintenissen

Divers en multicultureel team

Divers en multicultureel team

Meer dan 20 nationaliteiten en met een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen

Milieuvriendelijk

Milieuvriendelijk

Bij elke beslissing zoeken we naar de meest milieuvriendelijke oplossing

Ethisch en verantwoordelijk werken

Ethisch en verantwoordelijk werken

Respect en gelijke behandeling van mensen zijn voor ons onontbeerlijk

Onze missie

Wij doen elke dag ons best om de herinneringen van onze klanten op kwalitatief hoogwaardige fotoproducten te drukken, zodat deze kostbare momenten niet vergeten worden en goed bewaard blijven.

Onze visie

Wij omarmen de kracht van digitaal om onze klanten de kans te geven herinneringen niet alleen gedrukt, maar ook digitaal veilig te bewaren, toegankelijk vanaf elk apparaat, waar ook ter wereld, en om deze waardevolle foto's en fotoprojecten online te delen.

Onze waarden

usp-content

Integriteit

Bij Saal zijn alle medewerkers op de hoogte van gedragscodes en interne beleidslijnen met betrekking tot onze sociale en persoonlijke idealen, zoals ethisch werken, onpartijdige en gelijke behandeling, diversiteit, gegevensbescherming en respect voor het milieu, en zij volgen deze op.

Deze codes worden voortdurend herzien en uitgebreid om ze aan te passen aan de huidige behoeften van de maatschappij. We hebben ook een anoniem communicatiesysteem ingevoerd om een effectieve uitvoering van onze gedragscode met de vrijheid van anonimiteit te waarborgen.

usp-content

Topkwaliteit

Het bieden van topkwaliteit is zeer belangrijk voor ons. Om dit te garanderen, hanteren wij strenge kwaliteitscontroles en luisteren wij altijd naar de mening van onze klanten. Daardoor kunnen wij de kwaliteit van onze service en producten garanderen en voortdurend verbeteren, en voldoen aan de verwachtingen van onze klanten.

usp-content

Efficiëntie

Wij vragen onszelf voortdurend af hoe wij verspilling van materialen, stroom en inspanning kunnen voorkomen zonder concessies te doen op kwaliteit en andere voor ons belangrijke waarden. Door deze aanpak blijft het team van Saal alert op verbetering voor alle stakeholders, terwijl we duurzaam ondernemen.

usp-content

Gelijke behandeling

Bij Saal is er geen plaats voor discriminatie. Discriminatie op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, godsdienst, wereldbeschouwing, handicap, leeftijd of seksuele identiteit is in onze organisatie streng verboden. Dit geldt in het bijzonder in de omgang met werknemers, klanten, zakenpartners en sponsors.

Hoe wij zorg dragen voor het milieu

Wij zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid voor het milieu en wij moedigen onze medewerkers, klanten en partners voortdurend aan om te werken aan een verantwoordelijker beheer van natuurlijke hulpbronnen en tegelijk de milieu-impact waar mogelijk te verminderen. Alleen door bewustmaking kunnen alle belanghebbenden op één lijn worden gebracht: risico's en kansen identificeren en meten om de milieu-impact te verminderen en tegelijk bij te dragen tot duurzame bedrijfsontwikkeling.

Groene energie

Het is ons doel om zoveel mogelijk energie te genereren of in te kopen bij groene, schone energiebronnen. Deze aanpak vermindert niet alleen onze CO2-voetafdruk, maar vooral doordat we zelf zonne-energie opwekken, zijn we ook autonomer en minder afhankelijk van derde energieleveranciers.

usp-content

Onze zonnepanelen

Sinds november 2020 ismeer dan 4600 m² aan zonnepanelen (met meer dan 940 kW geïnstalleerd vermogen) aangesloten op het netwerk van Saal. Sindsdien zijn we er trots op dat we met onze zonnepanelen aan een aanzienlijk percentage van onze energiebehoefte voor de productie kunnen voldoen. In veel gevallen dekken ze tot 100% van onze energiebehoefte.

usp-content

Overgang naar elektrische mobiliteit

We hebben een duurzaam mobiliteitsplan ingevoerd dat de elektrificatie van onze voertuigen omvat, en tevens de mogelijke middelen in het leven geroepen om ook onze medewerkers in staat te stellen over te stappen op elektrische mobiliteit zonder CO₂-uitstoot. Dit mobiliteitsplan heeft geleid tot de aanschaf van veel voertuigen met elektrische of hybride aandrijving voor het bedrijfswagenpark.

Recycling

Wij zijn ons ook bewust van het belang van afvalsortering en recycling. Daarom implementeren we al jaren een systeem voor afvalsortering in afzonderlijke bakken op al onze kantoren en gebouwen. Deze recyclingstations worden ingedeeld met de kleuren die overeenkomen met de bakken op straat, en op basis van lijsten en plaatjes van het bijbehorende afval.

Optimaal materiaalgebruik

Optimaliseren van materiaalgebruik is een van de belangrijkste aspecten van onze inzet voor het milieu. Wij optimaliseren al jaren alle processen met betrekking tot het gebruik van materialen en stroom, zodat onze impact op het milieu steeds een beetje kleiner wordt. Met dit uitgangspunt in gedachten, sturen we processen intern bij, zowel op organisatieniveau - door persoonlijk bewustzijn onder onze medewerkers - als in onze zorgvuldige keuze voor de partners waarmee wij samenwerken.

usp-content

Energiezuinigheid

Wij optimaliseren onze gebouwen voor een zo goed mogelijke energiezuinigheid. De productiehallen, kantoren en al onze machines zijn geoptimaliseerd om het energieverbruik en de impact op het milieu te verminderen.

usp-content

Gebruik van grondstoffen (minder afval)

Onze veeleisende productieprocessen zijn gericht op een zo goed mogelijk gebruik van grondstoffen, waardoor wij zo min mogelijk afval genereren. Daarvoor passen wij universele kwaliteitsstandaarden toe, voeren we een grondig onderzoek uit tijdens het ontwerpen en produceren van producten, hebben wij gespecialiseerde machines en voeren we uitgebreide controles uit om fouten van welke soort ook tot een minimum te beperken. Alle maatregelen helpen ter vermindering van afval bij onze productie.

Productie en verpakking

usp-content

FSC® gecertificeerd papier

Tijdens het productieproces van onze producten gebruiken we voornamelijk FSC®-gecertificeerd papier. De FSC® (Forest Stewardship Council®) certificering garandeert dat het papier duurzaam is geproduceerd en voldoet aan strenge ecologische en ethische protocollen voor bosbeheer. Zo steunen we wereldwijd een verantwoorde en duurzame ontwikkeling.

usp-content

Minder dan 3% kunststofgebruik in verpakkingen

Wij streven er al jaren naar om de hoeveelheid materiaal die in onze verpakkingen wordt gebruikt, te verminderen. Deze verbintenis heeft geresulteerd in het gebruik van minder dan 3% plastic in onze huidige verpakkingen, waarbij het gebruik van plastic sinds 2021 met ongeveer 50% is verminderd. Omdat wij ons bewust zijn van het belang van deze kwestie, blijven wij zoeken naar alternatieven om de kwaliteit van onze verpakkingen te blijven verbeteren, waarbij wij ons best doen om een goed evenwicht te vinden tussen zo milieuvriendelijk mogelijk zijn en het leveren van een veilige verpakking voor onze klanten. Ons doel is om in 2023 het materiaal dat in verpakkingen wordt gebruikt met 30% te verminderen, niet alleen plastic, aangezien wij al voortdurend vooruitgang boeken bij de vermindering van andere materialen zoals papier of karton in verpakkingen. Wij zijn ervan overtuigd dat het een win-winsituatie is voor alle belanghebbenden: organisatie, klanten, transportpartners en het milieu.

Vermindering van de koolstofvoetafdruk

Het doel van Saal is om de CO₂-uitstoot van onze activiteit zoveel mogelijk te verminderen in navolging van het 13e doel van de SDG's (Climate Action). Daarom hebben we een fotovoltaïsch project: we kopen energie in uit hernieuwbare bronnen en optimaliseren voortdurend operationele processen om onze koolstofvoetafdruk zo klein mogelijk te maken.

Onze inzet voor het milieu houdt ook in dat we de beste partners kiezen om onze producten aan onze klanten te leveren. Daarom houden we ook rekening met het duurzaamheids- en CO₂-emissiereductiebeleid van de logistieke bedrijven waarmee we samenwerken, zoals het GoGreen initiatief van DHL en het CO₂-Neutraal certificaat van Post AT. CO₂-neutrale certificering is een belangrijk onderdeel van onze werkrelatie met deze transportbedrijven, omdat we de verantwoordelijkheid voor een klimaatvriendelijke levering delen.

Photoproduct

CO₂ Compensatie gevalideerd door TÜV Rheinland

In 2021 hebben we onze CCF laten berekenen door TÜV Rheinland voor de scopes 1 en 2, volgens de normen van het GHG-protocol. Het resultaat was een CO₂-equivalent van 442,37 ton, waardoor onze 2020 koolstofvoetafdruk (846,54 ton) bijna gehalveerd werd. We besloten actie te ondernemen en onze CO₂-uitstoot te compenseren door deel te nemen aan een windenergieproject in Oaxaca, Mexico. Deze CO₂-compensatiemaatregel is gevalideerd door TÜV Rheinland, wat betekent dat Saal Digital een gecertificeerd koolstofneutraal bedrijf is.

Verantwoordelijkheid tegenover leveranciers

Verantwoordelijkheid tegenover leveranciers

Onze leveranciers moeten alle beleidslijnen en principes in onze gedragscode aanvaarden en naleven. Om deze naleving te verzekeren, zal Saal hen om de nodige informatie vragen om dit te certificeren.

Om met ons samen te werken, moeten zij onze gedragscode, met betrekking tot ethisch werk en respect voor het milieu, aanvaarden.

Donaties en sponsoring

Donaties en sponsoring

Het ondersteunen van donatie- en sponsorinitiatieven is belangrijk voor ons en de geselecteerde initiatieven en partners moeten in lijn zijn met onze bedrijfswaarden, MVO-gerelateerde verklaringen en gedragscode. Daarnaast volgen wij specifieke richtlijnen om de initiatieven te selecteren die wij willen ondersteunen.

Als u ons een sponsor- of donatieverzoek wilt sturen, stuur ons dan een e-mail naar initiatives@saal-digital.com. We horen graag meer over uw project.

Meer informatie over onze donatieprojecten

20.000 € Donatie aan de NGO Alzheimer Forschung Initiative e.V.

We zijn ons er zeer van bewust dat herinneringen een heel belangrijk deel van de menselijke ervaring zijn. Daarom besloten we bij te dragen aan het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, met het uiteindelijke doel de voortgang ervan te vertragen of te stoppen. Alzheimer Forschung Initiative e.V. zetten zich sinds 1995 in om de ziekte van Alzheimer geneesbaar te maken door onafhankelijk onderzoek te financieren.

Ons initiatief: Steun (met een geldelijke donatie) aan een specifiek project dat meer te weten wil komen over welke cellulaire mechanismen leiden tot de verspreiding van schadelijke tau-afzettingen bij de ziekte van Alzheimer.

Fotoboeken voor de onderwijsgemeenschap

Saal Digital steunt al jaren kleuterscholen en scholen met gratis of afgeprijsde fotoproducten. Het doel is altijd geweest om kinderen te helpen mooie herinneringen aan hun schooljaar en klasgenoten te bewaren, en hen ook te helpen deze speciale momenten met hun dierbaren te delen.

Ons initiatief: De onderwijsgemeenschap de kans bieden een klassenfotoboek te ontwerpen en er gratis exemplaren van te bestellen voor alle leerlingen uit de klas.

Steun gezinnen bij zwangerschapsverlies of kindersterfte

Zwangerschapsverlies of de dood van een zuigeling meemaken kan heel zwaar zijn voor een gezin. We weten hoe krachtig herinneringen en foto's kunnen zijn, en daarom kozen we ervoor een organisatie te steunen die gespecialiseerd is in het opvangen van gezinnen die deze moeilijke tijden doormaken.

Ons initiatief: Prints als productdonatie ter beschikking stellen, zodat ze deel kunnen uitmaken van de therapiediensten die de organisatie aanbiedt om gezinnen te helpen genezen.

Samenwerking met Make-A-Wish Duitsland

Make-A-Wish Duitsland is een non-profit organisatie die ernstig zieke kinderen tussen 3 en 18 jaar helpt hun liefste wens in vervulling te laten gaan. De passie en verantwoordelijkheid van de organisatie vallen samen met onze waarden, en daarom willen we hen graag steunen in hun werk.

Ons initiatief: samen met Make-A-Wish willen we een glimlach op de gezichten van de kinderen toveren door hen een liefdevol ontworpen Fotoboek cadeau te doen als een fysieke herinnering om als wens terug te kijken op hun gekozen ervaring.

Je taalinstelling komt niet overeen met de taal van deze website. Kies:

Je taalinstelling komt niet overeen met de taal van deze website. Kies: