Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst
Een overeenkomst voor de productie van fotoproducten wordt tussen Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal-Digital) en de klant als Saal-Digital aangegaan indien deze de bestelling via de ontwerpsoftware, webshop of app ontvangt en vervolgens het contract binnen 5 dagen accepteert door een bestelbevestiging te sturen. Er wordt ook een verzendbevestiging verzonden. De bevoegde rechtbank is de zetel van de verkoper. De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. De informatie in ons Privacybeleid is van toepassing.

2. Prijzen, betalingsvoorwaarden
De vergoeding die de klant aan Saal-Digital moet betalen voor de productie van fotoproducten wordt bepaald door de prijzen van Saal-Digital die gelden op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief btw. Verzendkosten worden bovendien berekend op basis van de productgroep en bestemming.

3. Levering en plaats van uitvoering
Saal-Digital bezorgt de fotoproducten op het in de bestelling opgegeven bezorgadres. Voor de bezorging worden verzendkosten in rekening gebracht. Het bedrag van de verzendkosten wordt bij bestelling aan de klant meegedeeld. Als er tijdens de verzending belastingen of douanerechten ontstaan, zijn deze voor rekening van de klant. Saal-Digital is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van Saal-Digital.

4. Betaling
De fotoproducten blijven eigendom van Saal-Digital totdat de volledige betaling is voldaan. Betaling geschiedt uitsluitend giraal, volgens de door de klant bij het plaatsen van de bestelling aangegeven betalingswijze. Facturen worden alleen als pdf-document per e-mail verzonden.

5. Vouchers
Tenzij anders vermeld in de voorwaarden van de voucher, geldt altijd het volgende voor alle vouchers: vouchers kunnen niet worden gecombineerd met andere promoties of vouchers. De vouchers zijn niet van toepassing op de verzendkosten en kunnen slechts één keer per huishouden worden ingewisseld. Vouchers kunnen niet worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.

6. Cadeaubonnen
Deze voucher kan niet over meerdere bestellingen worden verdeeld. De minimale bestelwaarde is dus de waarde van de bon. De verzendkosten zijn uitgesloten. U kunt de voucher in de Saal Design Software, onze webshop of onze app inwisselen. Om technische redenen kan per bestelling slechts één voucher worden ingewisseld.

7. Herroepingsrecht en retournering
Het herroepingsrecht is volgens § 312g Abs. 2 Nr. 1 ​​BGB niet van toepassing op overeenkomsten die op afstand aangegaan zijn, zoals beschreven in § 312g Abs. 1 BGB inzake de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens klantspecificaties of duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften.

8. Aansprakelijkheid
Saal-Digital is aansprakelijk voor schade in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, het ontbreken van gegarandeerde kenmerken en vorderingen van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Tevens is Saal-Digital slechts aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld van Saal-Digital en haar medewerkers. Saal-Digital is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke aard dan ook. Dit geldt ook voor de vergoeding van gederfde winst, gemiste gebruiksmogelijkheden of immateriële waarde.

9. Klachten/geschillenbeslechting
De EU-Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting, dat u kunt vinden onder de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr
We geven er de voorkeur aan om uw probleem in direct overleg met u op te lossen. Daarom nemen wij niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumenten. Bovendien zijn we niet verplicht om aan geschillenbeslechtingsprocedures voor consumenten deel te nemen. Neem bij vragen of problemen direct contact met ons op. U kunt ons bereiken met behulp van het formulieren dat u hier vindt: https://www.saal-digital.nl/support/

Vanaf maart 2020