1. Overeenkomst

Tussen Saal-Digital en de klant komt een overeenkomst voor het het vervaardigen van fotoproducten tot stand, wanneer Saal Digital de offline bestelling (belichte film, CD, USB-Stick etc.) of bestanden via het internet ontvangt.

2. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Het door de klant aan Saal Digital te betalen bedrag voor de ontwikkeling en het produceren van de beelden zijn na het aangaan van de overeenkomst aan Saal Digital te betalen. Het te betalen bedrag bestaat uit de prijzen op het moment van de overeenkomst inclusief de actuele btw.

3. Levering en de plaats van productie

Saal-Digital levert de fotoproducten aan het in de bestelling genoemde leveradres. Voor de levering worden verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzendkosten worden de klant bij de bestelling medegedeeld. Wanneer bij de bestelling belasting en invoerrechten betaald moeten worden, dienen deze door de klant te worden voldaan. Saal Digital mag, wanneer nodig, de levering in deelleveringen verdelen. Plaats van productie is het standoord van het bedrijf Saal-Digital.

4. Betaling

De fotoproducten blijven tot de volledige betaling in eigendom van Saal Digital. Er wordt betaald in de door de klant in de bestelling aangegeven betaalwijze.  De betaling kan niet in contant geld worden voldaan. Facturen worden uitsluitend als PDF-bestand per e-mail verstuurd.

5. Prijzen

De vermelde prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, de prijzen inclusief de geldende belasting (btw). De verzendkosten worden extra berekend. De verzendkosten worden  aan de hand van de plaats van productie en de bestelhoeveelheid berekend.

6. Annuleren

Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet geldig voor producten die op afstand overeen zijn gekomen, waarbij de producten duidelijk op de specifieke wensen van de klant zijn verwaardigd. Dit wordt ook wel uitsluiting van herroepingsrecht wegens maatwerk genoemd. Dit is naar het Duitse herroepingsrecht vastgelegd (gem. 312 d Abs. 1 BGB ist nach § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB).

Einde van het herroepingsrecht /annuleringsvoorwaarden

7. Aansprakelijkheid

Saal-Digital kan aansprakelijk worden gesteld bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, of bij nalatigheid van het herroepingsrecht (naar het aansprakelijkheidsrecht). Saal-Digital kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid van het niet nakomen van de overeenkomst. Saal-Digital is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke aard dan ook. Hetzelfde geldt ook voor eventuele veroorzaakte winstderving, verlies van de gebruiks- of immateriële mogelijkheden.

8. Gegevens bescherming

Saal-Digital draagt zorg voor de klantgegevens (voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en creditcard nummer) onder de wettelijke bepalingen van de Duitse Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) (Teleservices Data Protection Act) en de Duitse Bundesdatenschutzgesetzes (Federal Data protection Act). Het verstrekken van klantgegevens aan derden voor commerciële doeleinden is uitgesloten.

9. Salvatorische clausule

Wanneer een wettelijke bepaling volledig of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast. De respectieve bepaling neemt dan automatisch de plaats in van de ongeldig verklaarde bepaling.

10. E-mail berichten/kennisgeving

Aan de bij de bestelling opgegeven e-mailadres wordt zowel de bestel- als de verzendbevestiging van de actuele bestelling verstuurd. Bij problemen aangaande de bestelling (support/klantenservice-aangelegenheid) wordt ook de opgegeven e-mailadres gebruikt. Aan het opgegeven e-mailadres wordt geen informatie of reclame verstuurd. Uitzondering hiervoor is als bij de bestelling of op de website van Saal Digital uitdrukkelijk (door het aan vinken van het keuzevenster) toestemming is gegeven.

11. (Na)bestelservice met extra functies

De (na)bestelservice met extra functies maken deel uit van uw fotoproduct en daarmee ook van uw bestelling. Wanneer u deze functie niet wenst kunt u een email aan support(at)saal-digital.nl sturen en deze functie weerspreken. De functie biedt u de mogelijkheid uw fotoproduct bestelling opnieuw te bestellen, zonder dat de gegevens nogmaals geupload moeten worden. Daarnaast ontvangt u een online- overzicht van uw fotoproduct en de mogelijkheid uw fotoproduct met vrienden en familie te delen en als bestelling aan hun aan te bieden.

12. Klachten/geschillenbeslechting

De EU-Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (OS) verschaft. Deze vindt u onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij geven er de voorkeur aan om uw probleem direct met elkaar op te lossen. Daarom nemen wij niet aan een geschillenbeslechting deel. Wij willen u laten weten dat wij niet verplicht zijn om aan een klachten en geschillenbeslechting deel te nemen. Contacteert u ons svp direct over uw vragen of problemen via dit e-mailadres: support@saal-digital.nl.

Actuele stand van: 01-02-2017