Tekst

Alle tekst die aan een fotoproduct wordt toegevoegd, of die nu wordt toegevoegd door te klikken op de knop Tekst toevoegen in het bovenste menu van de Designer of al is opgenomen in een geselecteerde lay-out, kan worden aangepast. De configuratiehulpmiddelen zijn te vinden in het venster Teksteditor dat verschijnt als je het tekstvak selecteert en op de knop bovenaan klikt.

Teksteditorvenster

Ze zijn ook te vinden in het rechtermenu door het tekstvak te selecteren en op de knop Tekstvak te klikken. Er worden verschillende gereedschappen weergegeven.

Nieuwe tekst met tekstvakgereedschappen in de rechterkolom

Ondoorzichtigheid: De ondoorzichtigheid van het tekstvak kan worden gewijzigd door de waarde Opacity te veranderen. Merk op dat de ondoorzichtigheid het hele tekstvak beïnvloedt, inclusief de tekst, de markering en de achtergrondkleur, indien van toepassing.
Lettertype: Het vak Lettertype toont de verschillende lettertypen die in de software beschikbaar zijn voor gebruik in je fotoproduct. Klik op het gewenste lettertype om het te selecteren.
Lettergrootte: Het vak Lettergrootte toont een lijst met tekstgroottes. Als je op een van deze klikt, verandert de tekst in de geselecteerde grootte. Je kunt ook de gewenste grootte rechtstreeks in het veld Lettergrootte typen en op Enter drukken. Rechts van dit veld staan twee knoppen om de lettergrootte punt voor punt te vergroten of te verkleinen. Merk op dat sommige lettertypes beperkt kunnen zijn in grootte, afhankelijk van het geselecteerde oppervlak.
Karakterstijlen: Om een stijl op de tekst toe te passen, selecteer je naar wens de knop Vet, Cursief of Onderstrepen. Let op: sommige lettertypes ondersteunen geen vette of cursieve tekens. Dit ligt aan het lettertype zelf en is geen fout van de software. Om vetgedrukte of schuingedrukte tekst te krijgen, moet je lettertypen kiezen die deze stijlen ondersteunen.

Lettertype en tekstgereedschappen in de rechterkolom

Lijnhoogte: De regelafstand in het tekstvak is standaard ingesteld op automatisch en varieert met de grootte van de tekst. Om de regelafstand te veranderen, open je het vak Lijnhoogte en selecteer je een waarde, of typ je de regelafstand in hetzelfde vak en druk je op Enter.
Automatische lettergrootte: Deze functie verkleint de tekst automatisch als het tekstvak kleiner wordt dan de tekstgrootte. Dit betekent dat als deze optie is ingeschakeld en het tekstvak wordt verkleind, de tekst in het vak zich aanpast aan de grootte van het vak door indien nodig de grootte te verkleinen om goed zichtbaar te zijn in het tekstvak.

Aanbevelingen voor leesbaarheid van tekst

Houd er rekening mee dat de lettergrootte per lettertype kan verschillen. Gebruik de volgende richtlijnen voor optimale leesbaarheid:

  • Schreefloze lettertypes moeten ten minste 8 pt zijn (meting met het lettertype Arial).
  • Serif lettertypes moeten minstens 10 pt zijn (meting met Times New Roman).
  • Als je lichte tekst gebruikt, kies dan een lettergrootte van minstens 12 pt.
  • Als je lichte tekst op een donkere achtergrond gebruikt, moet de lettergrootte minstens 14 pt zijn.

Spellingcontrole

Als het selectievakje Spellingcontrole is ingeschakeld, worden grammaticale fouten gemarkeerd op basis van de geselecteerde taal. De taal kan worden ingesteld in het menu Instellingen bovenaan de ontwerper.

Gedetecteerde spelfout

Als een geschreven tekst een grammaticale fout bevat, wordt deze onderstreept met een rode stippellijn. Deze lijn wordt niet afgedrukt, maar dient alleen als waarschuwing zodat je gemakkelijk kunt zien of er een fout in de geschreven tekst staat. Als je het voorbeeld opent, wordt de spellingscontrole ook niet weergegeven. Zodra de fout is gecorrigeerd, verdwijnt de rode stippellijn.

Uitlijning

Tekst wordt uitgelijnd volgens het vak. Hij kan links, midden, rechts of uitgelijnd worden. De tekst kan ook verticaal boven, in het midden of onder uitgelijnd worden ten opzichte van het tekstvak.

Tekst gecentreerd en uitgelijnd volgens het kader

Kleuren

De kleur van de tekst kan worden veranderd door op het vak Tekstkleur te klikken. Er verschijnt een kleurenmenu met kleuropties waaruit je kunt kiezen. Je kunt hier ook de ondoorzichtigheid van de tekst wijzigen. Dit heeft alleen invloed op de tekstkleur, niet op de achtergrond- of accentkleur.
Je kunt het pipetgereedschap gebruiken om een kleur te selecteren uit een afbeelding of een reeds gebruikt opvulvak. Het is mogelijk om een specifieke kleur te selecteren door te klikken op Kleurselectie. Er verschijnt dan een menu waarin je het codenummer, de HSB- en RGB-waarde kunt invoeren of een kleur kunt selecteren.

Opties voor tekstkleur en ondoorzichtigheid

In het vak Achtergrondkleur kun je een kleur kiezen die de hele achtergrond van het tekstvak vult. In het vak Kleur markeren kun je een kleur selecteren voor de achtergrond waarop de tekst wordt geschreven. Deze kleur wordt over de Achtergrondkleur heen gelegd als deze geselecteerd is.

Tekst met markeer- en achtergrondkleur

Lettertypen

Saal Digital biedt een breed scala aan lettertypen. Het is ook mogelijk om de lettertypen die op je apparaat zijn geïnstalleerd te activeren. Open hiervoor het menu Instellingen bovenaan de Designer, activeer de optie Systeemlettertypen weergeven en klik op OK. Zodra de optie is ingeschakeld, kun je bij het openen van het veld Lettertype de systeemlettertypen en de lettertypen die in de Saal Digital software worden aangeboden selecteren.

We kunnen garanderen dat alle door ons geleverde lettertypen een goed resultaat opleveren. Zorg ervoor dat de systeemlettertypen correct worden weergegeven in de preview. We kunnen geen klachten accepteren over defecte lettertypen die niet door ons zijn geleverd.

Opmerking: Om een correcte productie te garanderen, kunnen systeemlettertypen niet worden gebruikt in onze speciale omslagen (zoals Lederlook, Natural Linnen, enz.).

Tekst op de rug van Fotoboeken

Als je een Fotoboek maakt, kun je tekst toevoegen aan de rug. Schrijf je tekst op de kaft en pas hem aan, selecteer hem dan en klik op de knop Positie aan de rechterkant. Onder het kopje Uitlijnen vind je de knop Op boekrug. Als je hierop klikt, wordt je tekst automatisch op de rug van de omslag geplaatst. Houd hier rekening mee voor een correcte weergave:

  • Gebruik de knop Op boekrug om handmatige plaatsing te voorkomen.
  • Plaats het tekstvak nooit buiten de binnenste vouwlijnen van de rug. Let er wel op dat de vouwlijnen van de rug in het voorbeeld oriëntatiehulpmiddelen zijn, geen exacte referenties.
  • Centreer de tekst in het tekstvak zodat deze gecentreerd is op de rug.

Tekst op de rug van het Fotoboek

 

Je taalinstelling komt niet overeen met de taal van deze website. Kies:

Je taalinstelling komt niet overeen met de taal van deze website. Kies: