Project beoordelen

Project beoordelen

Voor fotoproducten die uit meerdere pagina's bestaan, zoals Fotoboeken, Kaarten of Kalenders, moet je alle pagina's bekijken voordat je ze aan je winkelwagen toevoegt. Zo weet je zeker dat het resultaat is wat je wilt. Pagina's die niet zijn beoordeeld, zijn rood gemarkeerd zodat je ze gemakkelijk kunt herkennen. Klik erop om te controleren of alle elementen aan de eisen voldoen. Als er pagina's niet zijn beoordeeld, verschijnt er bovendien een waarschuwing wanneer je het project aan je winkelwagentje probeert toe te voegen.

Om het beoordelingsproces te vergemakkelijken, is er in de rechterkolom een knop Project beoordelen te zien, waarop alle pagina's worden weergegeven die moeten worden beoordeeld.

Project beoordelen

Als de software bovendien mogelijke problemen vaststelt, zoals lege afbeeldingsvakken, tekstvakken of lege pagina's, worden deze gemarkeerd in de kolom Project beoordelen voordat ze aan het winkelwagentje worden toegevoegd. Voor elk geïdentificeerd probleem worden verschillende oplossingen gegeven:
Bekijken brengt je naar de specifieke pagina voor inspectie, zodat je het probleem kunt onderzoeken.
Verwijderen verschijnt wanneer een leeg afbeeldingsvak of tekstveld wordt gezien. Als je hierop klikt, wordt het geïdentificeerde lege element verwijderd.
Negeren is beschikbaar als er een lege pagina wordt gevonden. Als je op Negeren klikt, wordt dit probleem verwijderd uit de kolom Project beoordelen.
Selecteer de juiste optie om er zeker van te zijn dat je ontwerp aan je verwachtingen voldoet. Zodra alle pagina's zijn gecontroleerd, verschijnt de knop Toevoegen aan winkelwagentje in het menu Project controleren, zodat je met een gerust hart verder kunt gaan.