Lay-outs

Lay-outs

Lay-outs zijn vooraf ontworpen sjablonen die een handige manier bieden om eenvoudig afbeeldingen en tekst te rangschikken in je fotoproduct. Deze sjablonen zijn gemaakt om het ontwerpproces te vereenvoudigen. Lay-outsjablonen kunnen worden aangepast en gepersonaliseerd op basis van individuele voorkeuren. Afhankelijk van het ontwerpthema dat je kiest, kunnen lay-outs achtergronden en cliparts bevatten. Om naar het menu Lay-outs te gaan, dat een reeks configuratiehulpmiddelen biedt, navigeer je gewoon naar het menu aan de rechterkant.

Menu Lay-outs in de rechterkolom

Ontwerplijnen

Het menu Lay-outs biedt een keuze aan lay-outs, afhankelijk van het aantal afbeeldingen dat al op de pagina is geplaatst. Als je op Ontwerplijnen klikt, verschijnt er een menu met verschillende ontwerpsuggesties waaruit je kunt kiezen. Om de suggesties op categorie te filteren, open je het menu in de linkerbovenhoek. Zodra je een ontwerplijn hebt geselecteerd, krijg je een aantal suggesties te zien met verschillende ontwerpelementen. Je hebt de flexibiliteit om het thema op elk moment te veranderen.

Opties voor Ontwerplijnen

Lay-outs gebruiken

Door naar beneden te scrollen in het rechtermenu zie je meer lay-outs met meer afbeeldingen. Je kunt de lay-outs ook filteren op het aantal afbeeldingen door het menu Afbeeldingen per pagina te openen. Als je een lay-out uit dit menu selecteert, wordt deze in het fotoproduct geplaatst met lege afbeeldingsvakjes. Om een afbeelding toe te voegen, moet je de afbeeldingen uit het linkermenu slepen of op het afbeeldingsvak klikken en op de knop Foto selecteren drukken.

Gebruikte lay-out met geselecteerd afbeeldingsvak

Foto's die al op de pagina zijn geplaatst, worden automatisch aangepast aan de lay-out.

Merk op dat de eerste lay-outopties die in de rechterkolom worden weergegeven standaard de lay-outs zijn met het aantal foto's dat al in het fotoproduct is geplaatst als de optie Afbeelding per pagina variabel is. Dat wil zeggen, in het voorbeeld waarbij er drie afbeeldingen in het fotoproduct staan, zullen de lay-outs met drie afbeeldingen als eerste in het rechter menu verschijnen. Het is mogelijk om de lay-outs te filteren op het aantal afbeeldingen door het veld Afbeelding per pagina te openen en het aantal afbeeldingen te selecteren.

Eenmaal geplaatste lay-outs kunnen horizontaal worden gespiegeld door te klikken op de knop lay-out spiegelen boven in het menu Lay-outs.

Gebruikte lay-out en andere opties in de rechterkolom

Lay-outs met tekst

Om de opties voor tekstlay-outs te zien, moet je eerst tekst toevoegen aan het fotoproduct. Klik op Tekst toevoegen om een tekstvak aan het fotoproduct toe te voegen. Eenmaal toegevoegd, trek je het menu Lay-out in de rechterkolom naar beneden. De weergegeven lay-out opties zullen een tekstvak bevatten.

Lay-outs met tekstopties in de rechterkolom

Als er een tweede tekst wordt toegevoegd door nogmaals op Tekst toevoegen te klikken, bevatten de weergegeven lay-outopties twee verschillende tekstvakken.

Lay-outs met twee tekstvakken

Als je op een van de opties klikt, bevat de lay-out die aan het fotoproduct wordt toegevoegd de lege tekstvakken. Je kunt erin schrijven door te dubbelklikken op het tekstvak of door het vak te selecteren en de Teksteditor te openen. Het is ook mogelijk om de tekststijl in dit menu te wijzigen. Tekst kan ook worden aangepast door het tekstvak te selecteren en het menu Tekstvak rechts te openen. Zie het artikel Tekst voor meer informatie.

Aangepaste tekst op lay-out

Favoriete lay-outs

Onder elke lay-out staat een hartpictogram. Klik hierop om de lay-out op te slaan als favoriet. Dus als je lay-outs filtert op aantal afbeeldingen, verschijnen de favoriete lay-outs bovenaan in de kolom als het aantal afbeeldingen dat je hebt geselecteerd in het vak Afbeeldingen per pagina overeenkomt met het aantal afbeeldingen in de favoriete lay-outs. Door bijvoorbeeld twee te selecteren in het vak Afbeelding per pagina, worden lay-outs met het hartje aangevinkt en met twee afbeeldingsvakjes als eerste weergegeven.

Favoriete lay-outs geselecteerd door hartpictogram

Als het veld Afbeelding per pagina variabel is, verschijnen de favoriete lay-outs bovenaan in het menu Lay-out wanneer het aantal afbeeldingen dat al aan het fotoproduct is toegevoegd overeenkomt met het aantal afbeeldingen in de favoriete lay-outs. Als je bijvoorbeeld op het hartje van een lay-out met twee afbeeldingsvakjes klikt, verschijnt deze sjabloon als eerste in het menu Lay-out wanneer er twee afbeeldingen aan het fotoproduct zijn toegevoegd.

Klik nogmaals op het hartpictogram om de lay-out uit de favorieten te verwijderen.

Favoriete lay-out gebruikt

Lay-outs wijzigen

Als je een lay-out selecteert in het menu aan de rechterkant, worden de objecten van de geselecteerde lay-out in het fotoproduct geplaatst. Eenmaal in het fotoproduct geplaatst, kunnen deze objecten naar wens worden verplaatst en geconfigureerd. Je kunt bijvoorbeeld een clipart verwijderen die je hebt geplaatst toen je een lay-out selecteerde om een andere te selecteren in het clipart-menu. Je kunt ook een kader toevoegen aan een afbeelding, of zelfs meer objecten toevoegen zoals een opvulvak om als achtergrond van een enkele pagina te dienen.

Je eigen lay-out maken en opslaan

Naast de meegeleverde lay-outs kun je ook je eigen lay-outs maken en opslaan. Zo kun je bijvoorbeeld wijzigingen die je in een lay-out hebt aangebracht opslaan door je eigen versies te maken. Zodra alle objecten in het fotoproduct naar wens zijn geplaatst, open je het menu Lay-out en klik je op de knop Lay-out opslaan. Dit opent een menu met de exportinstellingen van de nieuwe opmaak die moet worden opgeslagen en een voorbeeld van de objecten die op het fotoproduct zijn geplaatst en die de nieuwe sjabloon zullen vormen.

Venster met exportinstellingen voor de lay-out

Het veld Categorie biedt de verschillende categorieën die al zijn aangemaakt om te kiezen waar de sjabloon moet worden opgeslagen. Je kunt een nieuwe categorie maken door op het + pictogram te klikken. Er wordt een menu geopend waarin je de naam van de nieuwe categorie kunt invoeren. In het veld Onderwerp kun je een van de aangemaakte Ontwerplijnen selecteren om daar de nieuwe lay-out op te slaan. Net als bij de categorie is het mogelijk om een nieuwe ontwerpregel te maken door op het + pictogram te klikken. Er zijn ook verschillende eigenschappen van het sjabloon die je kunt in- of uitschakelen door het juiste vakje aan te vinken, zoals Start van sectie inschakelen, het kader en maskers toevoegen, de opvulvakken, cliparts, tekstvakken, de tekstinhoud en de optie om de achtergrond te vervangen. Als je alle opties hebt geconfigureerd, druk je op Opslaan.

Opgeslagen lay-out gebruikt

De nieuwe opgeslagen lay-out wordt weergegeven in de kolom Lay-outs, binnen de geselecteerde ontwerpregel. Als je een nieuwe categorie of onderwerp hebt gemaakt, wordt deze weergegeven in het menu van de ontwerpregel.

Opgeslagen onderwerp beschikbaar in menu Ontwerpregel

Om de opgeslagen lay-out te bewerken, klik je op het moersleutelpictogram eronder in het menu Lay-outs. Het kan worden verwijderd door op het prullenbakpictogram te klikken. Door op de knop Ontwerpmanager bovenaan de kolom Lay-outs te klikken, kun je de lay-outs en lijnen die je hebt gemaakt beheren. Vanuit dit venster kun je ze verwijderen, importeren en exporteren.

Venster Ontwerpmanager

Deze nieuwe lay-outs worden opgeslagen in de software en kunnen telkens worden gebruikt wanneer je een artikel maakt met dezelfde kenmerken. Als de opgeslagen lay-out bijvoorbeeld overeenkomt met een Fotoboek van 28x28, is de opgeslagen lay-out beschikbaar telkens wanneer je een Fotoboek van dat formaat maakt.