Gereedschappen voor uitlijnen en verdelen

Gereedschappen voor uitlijnen en verdelen

Als je een object selecteert in de Ontwerper, of dat nu een afbeelding, opvulvak, clipart of tekst is, verschijnt rechts de knop Positie. Als je op deze knop klikt, wordt het menu Positie voor het geselecteerde object geopend. Zie Grootte en positie van afbeeldingen en objecten voor meer informatie. Als je twee of meer objecten selecteert, verschijnen er extra gereedschappen. Met deze gereedschappen kun je de geselecteerde objecten ten opzichte van elkaar of ten opzichte van de pagina uitlijnen, verdelen en de grootte aanpassen.

Several objects selected

Positie

Als je met een groep objecten werkt, kun je ze gemakkelijk verplaatsen met je muis. Begin met het selecteren van de groep objecten en klik dan met de muis en houd deze ingedrukt om ze naar de gewenste locatie te verplaatsen. Je kunt ook de grootte van de hele groep aanpassen door het blauwe kader dat rond de selectie verschijnt te selecteren en te slepen om de grootte te wijzigen.

Als er meerdere objecten zijn geselecteerd, zijn de velden Breedte en Hoogte in het menu Positie uitgeschakeld. Om precieze afmetingen in te voeren, selecteer je slechts één object tegelijk.

Position tools

Als je wilt, kun je specifieke X- en Y-coördinaten invoeren in de betreffende velden om de geselecteerde groep objecten naar een precieze positie te verplaatsen. Op dezelfde manier zal het invoeren van een rotatiegraad de hele groep geselecteerde objecten roteren.

uitlijnen

Net als bij het uitlijnen van een enkel object, kun je met de bovenste rij knoppen in het uitlijngedeelte meerdere objecten horizontaal of verticaal uitlijnen naar verschillende randen of het midden. Wanneer meerdere objecten zijn geselecteerd, verschijnen er extra opties onder deze knoppen.

Align tools

Standaard, wanneer er geen selectievakjes zijn geselecteerd, zal klikken op een uitlijnknop - verticaal of horizontaal - de objecten ten opzichte van elkaar uitlijnen. Als je bijvoorbeeld twee objecten selecteert en op de knop Verticaal uitlijnen klikt, worden de geselecteerde objecten verticaal uitgelijnd ten opzichte van elkaar, ongeacht hun positie op de pagina.

Two images vertically centred

Als je het selectievakje Uitlijnen op pagina inschakelt, wordt elk geselecteerd object afzonderlijk uitgelijnd ten opzichte van de hele pagina, waarbij de andere geselecteerde objecten worden genegeerd. Als je bijvoorbeeld op de knop Horizontale linkermarge klikt en deze optie is ingeschakeld, worden alle geselecteerde objecten uitgelijnd ten opzichte van de linkerrand van de pagina, ongeacht hun positie ten opzichte van elkaar. Als je werkt aan een product met meerdere foto's, zoals een fotoboek, kun je objecten ten opzichte van één pagina uitlijnen door Enkele pagina te selecteren.

Door het selectievakje Als groep te selecteren, worden de uitlijnopties toegepast op de hele groep geselecteerde objecten, in plaats van op individuele objecten. Als deze optie bijvoorbeeld is aangevinkt samen met Uitlijnen op pagina en je klikt op de knop Horizontaal centreren, dan worden de objecten als groep uitgelijnd op het midden van de pagina, rekening houdend met de tussenruimte. Merk op dat het inschakelen van deze optie invloed heeft op alle gereedschappen in deze sectie. Dus als het selectievakje Als groep is aangevinkt, zal elke uitlijnknop waarop wordt geklikt de actie toepassen op de groep.

Two images centred on the page as a group

Als je de optie Afstand gebruiken inschakelt, wordt het veld Afstand geactiveerd. Als je een waarde invoert in dit veld, zullen de uitlijngereedschappen rekening houden met deze afstand bij het positioneren van de objecten.

Lagen

De Lagengereedschappen bepalen de stapelvolgorde van objecten. Raadpleeg voor meer informatie het artikel Afbeeldingen en objecten indelen en positioneren.

Verdelen

Als je op de knoppen Horizontaal verdelen of Verticaal verdelen klikt, worden de geselecteerde objecten gelijkmatig ten opzichte van elkaar verdeeld, waardoor er gelijke afstanden ontstaan. Het blauwe kader rond de geselecteerde objecten wordt gebruikt als referentie bij het gebruik van de gereedschappen Verdelen.

Horizontally distributed objects

Als het selectievakje Uitlijnen op pagina is ingeschakeld, wordt de verdeling gebaseerd op de pagina. Dit betekent dat objecten aan de randen van de selectie aan de randen van de pagina worden geplaatst, met behoud van dezelfde tussenruimte tussen alle objecten binnen de selectie.

Horizontally distributed objects aligned to page

Net als bij het gereedschap Uitlijnen, zorgt het inschakelen van het selectievakje Enkele pagina ervoor dat de posities worden berekend ten opzichte van een enkele pagina.

Afstand verdelen

Als je een specifieke afstand tussen objecten wilt opgeven, kun je dat in dit onderdeel doen. Door het selectievakje Afstand gebruiken in te schakelen, activeer je het veld Afstand waar je de gewenste afstand kunt invoeren. Dit bepaalt de ruimte die overblijft tussen de geselecteerde objecten als je in dit onderdeel klikt op Horizontaal verdelen of Verticaal verdelen. Als je ook het selectievakje Uitlijnen op pagina inschakelt, zal de verdeling rekening houden met de paginamarges. Als het vakje Enkele pagina is aangevinkt, wordt er alleen rekening gehouden met een enkele pagina.

Distribute spacing tools

Formaat wijzigen

Je kunt het formaat van de objecten aanpassen zodat ze dezelfde breedte en hoogte hebben door de opties Breedte aanpassen, Hoogte aanpassen of Breedte en hoogte aanpassen te gebruiken. Als je op deze knoppen klikt, zullen de geselecteerde objecten de afmetingen van het grootste object aannemen, afhankelijk van de gekozen optie. Als je bijvoorbeeld drie objecten van verschillende grootte selecteert en klikt op Breedte en hoogte gelijkstellen, dan worden alle drie de objecten aangepast zodat ze dezelfde breedte en hoogte hebben als het grootste object.

Images resized

Als Uitlijnen op pagina is aangevinkt, zullen de objecten de grootte van de pagina's aannemen in plaats van het grootste object. Als het selectievakje Enkele pagina is aangevinkt, zullen de objecten voldoen aan de afmetingen van een enkele pagina.

Afbeeldingen verwisselen

Als je meerdere afbeeldingen kiest, zie je de knop Geselecteerde afbeeldingen verwisselen boven de selectie. Klik op deze knop om de posities van de geselecteerde afbeeldingen te verwisselen, terwijl de grootte van het doelvak ongewijzigd blijft.

Deze functie is handig als je de volgorde van de afbeeldingen in je ontwerp wilt veranderen zonder hun grootte te wijzigen. Selecteer gewoon de afbeeldingen die je wilt verwisselen en klik op de knop Geselecteerde afbeeldingen verwisselen om direct hun posities te verwisselen.

Onthoud dat deze functie specifiek van toepassing is op de geselecteerde afbeeldingen en de doelafbeeldingsvakken. Het formaat van de afbeeldingen zelf wordt niet aangepast, zodat de lay-out en compositie van je ontwerp onaangetast blijven.