Menu Deelnemers

Menu Deelnemers

Dit menu geeft een uitgebreide lijst van alle deelnemers aan de fototaak. Het kan worden geopend door te klikken op de knop Deelnemers in de rechterkolom binnen een Fototaak. Gedetailleerde informatie wordt als volgt weergegeven in een tabel:

Datum: Toont de datum waarop de deelnemer is geregistreerd.
Deelnemer: Geeft de naam van de deelnemer aan.
Volledige naam: Geeft de volledige naam weer van de persoon die de deelnemer heeft geregistreerd, die overeenkomt met de klant
Galerie: Geeft de groep aan waarbij de deelnemer zich heeft geregistreerd. Deze is gekoppeld aan een galerij. Als je erop klikt, wordt de bijbehorende galerij geopend.
E-mail: Toont het e-mailadres van de klant dat aan de deelnemer is gekoppeld.
Straat: Toont het adres van de klant, indien opgegeven.
Postcode: Toont de postcode die door de klant is ingevoerd, indien opgegeven.Plaats: Toont de stad van de klant, indien opgegeven.

Deelnemersmenu binnen Fototaak

In de rechterkolom vind je de volgende functies:
Deelnemers importeren (CSV): Hiermee kun je een CSV-bestand met alle deelnemersgegevens importeren. Lees voor meer informatie het artikel Importeren via CSV.
Voorbeeldbestanden downloaden: Download een CSV-bestand als voorbeeld.
Alles resetten: Verwijdert alle deelnemers en hun gegevens. Merk op dat deze actie onomkeerbaar is.
Csv-bestand downloaden: Hiermee kun je een CSV-bestand downloaden met alle geregistreerde contactpersonen.

Merk op dat wanneer je het menu Deelnemer opent binnen een groep in een Fototaak, alleen deelnemers van die groep worden getoond.