Klantenmenu

Klantenmenu

Hier vind je een lijst met alle klanten die zich hebben geregistreerd in een van de groepen binnen de Fototaak. Klik op de knop Klant in de rechterkolom van een fototaak om dit menu te openen. Gedetailleerde informatie wordt als volgt weergegeven in een tabel:

Klantenmenu binnen Fototaak

Datum: Toont de datum waarop de klant zich heeft geregistreerd.
Volledige naam: Toont de volledige naam die de klant heeft ingevoerd.
Deelnemer: Geeft de naam weer van de deelnemer die aan de klant is gekoppeld.
Galerie: Geeft de groep aan waarvoor de klant zich heeft geregistreerd, die gekoppeld is aan een galerij. Als je hierop klikt, wordt de betreffende galerij geopend.
Galerijen (QR-code): Toont de individuele QR galerij gekoppeld aan de klant. Klikken opent de individuele galerij.
E-mail: Toont het e-mailadres van de klant.
Type: Toont het type registratie.
Postcode: Toont de postcode die de klant heeft ingevoerd.
Plaats: Toont de stad van de klant, indien opgegeven door de klant.
In de rechterkolom vind je de volgende functies:
Csv-bestand downloaden: Hiermee kun je een CSV-bestand downloaden met alle geregistreerde contactpersonen.
Als je op het moersleutelpictogram klikt, verschijnt er een menu met alle contactgegevens van de klant. Hier kun je deze aanpassen, extra informatie toevoegen en de klant desgewenst toevoegen aan een contactgroep.

Contactinformatie klant

Menu Klantengroep

Als je het Klantenmenu opent vanuit een groep binnen een Fototaak, zal de weergegeven informatie iets anders zijn en alleen gericht zijn op die specifieke groep. In dit geval worden de velden Deelnemer, Galerijen (QR-code), E-mail en Type niet weergegeven. In plaats daarvan zijn er extra informatie en functies beschikbaar:
Contactgroep: Toont de contactgroep waartoe de klant behoort, indien aanwezig.
Totaal: Toont het totale bedrag dat door de klant is uitgegeven.
Als je op het moersleutelpictogram klikt, wordt de galerij met betrekking tot de klant geopend.

Klantenmenu binnen een groep

In de rechterkolom vind je ook extra functies:
Vastmaken aan contactgroep: Hiermee kun je de contacten toevoegen aan een bestaande groep.
Contactgroep aanmaken: Hiermee kun je de contactpersoon toevoegen aan een nieuwe contactgroep.