Filters toepassen

Filters toepassen

Het is mogelijk om kleuraanpassingen aan te brengen in de afbeeldingen en objecten in een fotoproduct door filters toe te passen. Op deze manier is het mogelijk om nog wat laatste aanpassingen te doen aan het contrast, de kleur en de verzadiging van de objecten nadat ze zijn geplaatst, zonder de Saal Digital software te verlaten.

Om filters toe te passen op een object, moet je het selecteren en klikken op de knop Filters die rechts verschijnt, waarmee het menu met de verschillende gereedschappen wordt geopend.

Door de waarde van Helderheid te veranderen is het mogelijk om de helderheid te verhogen tot 100, wat het maximale witte punt is, of te verlagen tot -100, wat het maximale zwarte punt is. Dit kan niet alleen worden toegepast op afbeeldingen, maar kan ook heel handig zijn om bijvoorbeeld een zwarte clipart te converteren naar wit door de helderheid te verhogen tot het maximum en andersom, om een witte clipart te converteren naar zwart door deze te verlagen.

Filter applied to clipart, brightness increased

Het veranderen van de contrastwaarde verhoogt of verlaagt het contrast van het object, beginnend bij 0, met een minimumwaarde van -200 en een maximumwaarde van 500. Het veranderen van de verzadigingswaarde verandert de kleurintensiteit. Door de waarde te verlagen naar 0 wordt de afbeelding of het object zwart-wit. Verzadiging kan worden verhoogd tot 300.

Filters applied to image

Door de waarde Tint te wijzigen, verander je de toon van de afbeelding. Hiermee kun je indien nodig de toon van een afbeelding enigszins corrigeren of een artistieke toon in de foto creëren. Het vak Kleur selecteert een kleur om het geselecteerde object te kleuren. De intensiteit van de kleur kan worden aangepast door de waarden in het vak Colourization (Ondoorzichtigheid) te wijzigen. Door de velden Kleurtoon en Kleur aan te passen, kun je de tint van clipart en textuurvulvakken wijzigen om kleurenharmonie te bereiken in het ontwerp van het fotoproduct.

Colourization filter applied to clipart

Standaard worden onder de gereedschappen enkele opties voor filtersjablonen weergegeven. Als je erop klikt, worden ze automatisch toegepast op het geselecteerde object. Als je op de knop Willekeurig in het bovenste menu klikt, worden alle parameters willekeurig geselecteerd. Dit is erg handig om een creatief resultaat te krijgen of om bewerkingen te inspireren. In beide gevallen is het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in de automatisch aangepaste parameters. Als je op de knop Reset drukt, keert het object terug naar de oorspronkelijke waarden.

Net als bij kaders, maskers en schaduwen kunnen filters, eenmaal ingesteld, op meerdere objecten tegelijk worden toegepast. Je kunt ze toepassen op alle objecten op de huidige pagina of op alle elementen in het project door te klikken op de knop Op alles.