Een project dupliceren of converteren

Een project dupliceren of converteren

Je kunt je projecten helemaal opnieuw maken of je kunt ze dupliceren en zelfs converteren. Dit kan heel handig zijn om verschillende producten te maken met dezelfde inhoud of om verschillende versies te maken met de wijzigingen die je handig vindt, zoals verschillende maten. Om een project te dupliceren moet je naar het paneel Projecten gaan en het project selecteren dat je wilt dupliceren. Rechts verschijnt een menu met verschillende opties. Binnen de Functie-opties vind je de knop Dupliceren. Je kunt de knop Dupliceren ook vinden door op de 3 puntjes van het project te klikken.

Project options displayed

Door erop te klikken maak je automatisch een nieuw identiek project aan in je Projecten paneel. Merk op dat dit nieuwe project niet gedeeld is en nog niet te koop is.

Duplicated project on panel

Om dit nieuwe project om te zetten in een ander artikel, klik je erop om de verschillende opties in het rechter menu weer te geven. Hier vind je de knop Converteer artikel nu.

Convert article button

Als je daarop klikt, verschijnt er een waarschuwing dat het wijzigen van het formaat, de grootte of het aantal pagina's de inhoud kan veranderen. Nu moet je het artikel selecteren waarin je je project wilt omzetten.

Articles to convert the project

Zodra het artikel is geselecteerd, vind je in het paneel Projecten zowel het oorspronkelijke project als het gedupliceerde project dat is omgezet in een ander artikel.

Same project different article

Merk op dat in het geconverteerde product de eigenschappen van het door jou ontworpen oorspronkelijke project zijn gewijzigd. Het is belangrijk dat je het geconverteerde project opent om te controleren of alles naar wens is. Klik daarvoor op het geconverteerde project om het rechter menu op te roepen. Daar moet je Project bewerken selecteren. Het geconverteerde project wordt geopend zodat je het kunt bekijken en eventueel wijzigingen kunt aanbrengen in deze nieuwe versie.

Designer with converted project