Aflooplijn

Aflooplijn

Alle producten in de designer zijn omgeven door een rode lijn die heel dicht bij de rand staat. Dit is de aflooplijn en hiermee moet rekening worden gehouden bij het plaatsen van objecten. Afbeeldingen en objecten mogen nooit op deze lijn worden geplaatst, omdat dit kan resulteren in witte randen rond de afbeelding op het eindproduct. Het is noodzakelijk om alle objecten en afbeeldingen met voldoende ruimte ten opzichte van de aflooplijn te plaatsen.

Voorbeelden van posities:

Voorbeelden van verkeerde en goede posities ten opzichte van de aflooplijn

  1. De afbeelding staat direct op de aflooplijn. Vermijd deze positie. Er kunnen witte randen verschijnen in het eindproduct.
  2. De afbeelding is ruim buiten de afloop en kan netjes worden bijgesneden. We raden aan om minimaal 10 mm (1 cm) over te laten.
  3. De afbeelding heeft voldoende ruimte om af te lopen.

Standaard is een afloopwaarschuwing geactiveerd om te voorkomen dat objecten op de aflooplijn worden geplaatst. De optie Afloopwaarschuwing is te vinden in het menu Instellingen als Afloopinformatie weergeven.

Optie Afloopinformatie weergeven in Instellingen

Als deze optie actief is en een afbeelding, tekstvak, clipart of opvulvak te dicht bij de aflopende lijn wordt geplaatst, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en wordt de lijn rood gemarkeerd.

Voorbeelden van verkeerde en juiste afbeeldingspositie ten opzichte van de aflooplijn

Zelfs als de afbeeldingen goed geplaatst zijn en er geen waarschuwingsbericht verschijnt, moet je er bij het plaatsen van afbeeldingen op letten dat je belangrijke motieven niet te dicht bij de aflooplijn plaatst, zodat ze niet te dicht bij de rand van het eindproduct staan
Tekst: Bij het plaatsen van tekst is het belangrijk dat deze nooit buiten de aflooplijn komt om te voorkomen dat deze wordt bijgesneden in het eindproduct. Merk op dat de tekstwaarschuwing geldt voor het hele tekstvak, niet alleen voor de letters. Zelfs als de tekst ver van de aflooplijn staat, kun je toch een waarschuwing krijgen als het tekstvak dicht bij de aflooplijn staat.

Voorbeelden van verkeerde en juiste tekstpositie ten opzichte van de aflooplijn