1.Contract
Een overeenkomst tussen Saal Digital Fotoservice GmbH (Saal-Digital) en de klant voor de vervaardiging van fotografische producten komt tot stand, indien Saal-Digital de bestelling via de DesignSoftware, Webshop of App ontvangt en de overeenkomst binnen 5 dagen door verzending van een opdrachtbevestiging accepteert. Daarnaast wordt er een verzendbevestiging verzonden. De informatie in onze privacyverklaring is van toepassing.

2. Prijzen, Betalingsvoorwaarden
De door de klant aan Saal-Digital te betalen vergoeding voor de vervaardiging van fotografische producten wordt bepaald door de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen van Saal-Digital. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen inclusief BTW. De verzendkosten worden bovendien berekend op basis van productgroep en bestemming.

3. Levering en plaats van uitvoering
Saal-Digital levert de fotoproducten af op het in de bestelling vermelde afleveradres. Verzendkosten worden in rekening gebracht voor de levering. Het bedrag van de verzendkosten zal worden meegedeeld aan de klant bij het plaatsen van de bestelling. Indien tijdens de verzending belastingen of douanerechten verschuldigd zijn, komen deze voor rekening van de klant. Saal-Digital is gerechtigd tot het doen van deelleveringen. De plaats van uitvoering is de vestigingsplaats van Saal-Digital.

4. Betaling
De fotoproducten blijven eigendom van Saal-Digital totdat volledige betaling is ontvangen. Betaling geschiedt uitsluitend per vooruit betaling op de wijze die de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft aangegeven. Facturen worden uitsluitend in PDF-formaat per e-mail verzonden.

5. recht op herroeping en teruggave
Het herroepingsrecht overeenkomstig § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB bestaat niet bij op afstand gesloten overeenkomsten overeenkomstig § 312g Abs. 1 BGB voor de levering van goederen, die na de klantenspecificatie worden gesloten of duidelijk op de persoonlijke behoeften zijn afgestemd.

6. Aansprakelijkheid 
Saal-Digital is aansprakelijk voor schade in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, het ontbreken van gegarandeerde kenmerken en vorderingen van de klant op grond van de wet op de productaansprakelijkheid. Tevens is Saal-Digital slechts aansprakelijk voor schade in geval van opzet of grove schuld van Saal-Digital en haar medewerkers. Saal-Digital is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of atypische schade van welke aard dan ook. Dit geldt ook voor de vergoeding van gederfde winst, gemiste gebruiksmogelijkheden of immateriële waarde.

7. Salvatorische clausule
Wanneer een wettelijke bepaling volledig of gedeeltelijk ongeldig wordt verklaard, is de geldigheid van de overgebleven bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast. De respectieve bepaling neemt dan automatisch de plaats in van de ongeldig verklaarde bepaling.

8. Klachten/geschillenbeslechting 

De EU-Commissie heeft een platform voor online geschillenbeslechting (OS) verschaft. Deze vindt u onder: http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wij geven er de voorkeur aan om uw probleem direct met elkaar op te lossen. Daarom nemen wij niet aan een geschillenbeslechting deel. Wij willen u laten weten dat wij niet verplicht zijn om aan een klachten en geschillenbeslechting deel te nemen. Contacteert u ons svp direct met uw vragen of problemen via het formulier die u hier vind: https://www.saal-digital.nl/support/

Stand: 25-05-2018