sRGB, Adobe RGB (1998) en ProPhoto RGB

Voor uw fotoafdrukken, kunt u ons uw bestanden in sRGB (sRGB IEC61966-2.1), Adobe RGB (1998) en ProPhoto RGB toe sturen.

Voor alle andere producten is het belangrijk te weten of het product uit één afbeelding/opname of meerdere afbeeldingen/opnames bestaat:

  • Bij producten met één afbeelding (het product bestaat uit slechts één afbeelding) kunt u ons sRGB, Adobe RGB (1998) en ProPhoto RGB toesturen. 
  • Bij producten bestaande uit meerdere afbeeldingen (collages) moeten de afbeeldingen/opnames alle in één dezelfde productiekleurruimte worden gezet. Wij raden u aan, ons deze in sRGB toe te sturen.
  • Bij fotoboeken en fotokalenders moet u ons uw gegevens altijd in de sRGB kleurruimte toesturen.

OPGELET! :

  • Bij het Adobe RGB (1998) profiel is het van groot belang dat het profiel de juiste omschrijving geïntegreerde kleurprofiel heeft. Vermeld u daarom altijd: "Adobe RGB (1998)" Alleen met deze naam kunnen uw bestanden correct worden verwerkt!
  • Stuurt u ons s.v.p. geen afbeeldingen/opnames met een ingesloten camera-kleurprofiel toe.
  • De kleurruimten van camera´s (bv Nikon sRGB 4.0.0.3002) kunnen niet correct worden verwerkt.
  • Stuurt u ons geen opnames in CMYK-kleurruimte toe.
  • Stuurt u ons geen ECI - kleurruimte toe.