Foutmelding in de software: het opslagpad kan niet worden verplaatst

Foutbericht: kan het opslagpad niet verplaatsen.

Als u de foutmelding krijgt dat het opslagpad niet door de software kan worden verplaatst, verplaats de bestanden dan zelf.

Mogelijk moet u eerst de bibliotheekmap met de terminal zichtbaar maken.

U vindt de terminal in de programma's in de map "Hulpprogramma's > Terminal"

 

Fehlermeldung in der Software: Der Speicherpfad konnte nicht verschoben werden

1. Open de terminal
2. Voer vervolgens het volgende in: chflags nohidden ~ / Library / en bevestig met ENTER
U zou nu toegang moeten hebben tot de bibliotheek.

Het oude opslagpad op de Mac vindt u in de map:
/ Users / <username> / Library / Preferences / SaalDesignSoftware / Local Store / projects

Verplaats uw bestanden naar de volgende locatie:
/Users/<username>/Library/Application Support/SaalDesignSoftware/Local Store/projects

Nadat u de bestanden heeft verplaatst, opent u de Saal Design Software.
Op het startscherm vindt u rechtsboven een tandwiel, klik erop om de instellingen te openen.

Fehlermeldung in der Software: Der Speicherpfad konnte nicht verschoben werden

Controleer nu onder "Paths" of het pad correct is ingesteld. Het geel gemarkeerde veld zou nu het nieuwe opslagpad moeten bevatten:
/ Users / <username> / Library / Application Support / SaalDesignSoftware / Local Store / projects

Als het oude opslagpad hier not staat, verander dit dan naar het nieuwe opslagpad.

Fehlermeldung in der Software: Der Speicherpfad konnte nicht verschoben werden

 

Als er nog steeds problemen zijn, neem dan contact met ons op via het formulier op https://www.saal-digital.nl/support/.