Fotoafdruk: afbeeldingen met een vast kader

Wilt u een foto (niet een poster) laten belichten, dat een vast kader heeft? In dat geval zult u uw bestanden vooraf moeten bewerken.

We maken u er graag op attent, dat de foto tijdens het belichten 103% vergroot wordt. Dit houdt in dat uw afbeelding op 97% verkleind moet worden (belangrijk is, dat de bestandsgrootte daarbij gelijk blijft, deze dient niet kleiner te worden). Het kader wordt hiermee automatisch groter.

Voorbeeld: u wilt een afbeelding van 21 x 30 cm met een vast kader bestellen. Op deze manier maakt u een gewenst kader aan en verkleint u de afbeelding tot 97% (herkenbaar door de hulplijnen op de screenshot).

Een productietechnische foutenmarge van enkele millimeters kan niet worden uitgesloten.

Fotoafdruk: afbeeldingen met een vast kader

Nu bestellen