Afloop bij foto's

Houdt er alstublieft rekening mee dat om productietechnische redenen er met een 3% overlapping wordt belicht. Uw beeld wordt bij de belichting met 3% vergroot zodat aan de beeldzijden een minimaal deel van uw beeld wegvalt. In de Saal Digital Design Softare en in onze online shop wordt u dit gebied aangegeven met een rode lijn.

Zowel in de Saal Digital Design Software als ook in de Online Shop kunt u uit twee verschillende instellingen kiezen:

  1. Besneden
  2. Onbesneden

1. Besneden
De exacte hoogte-breedteverhouding in pixels is de doorslaggevende factor voor het schalen en daarmee het mogelijke verloop. De dpi waarde speelt geen rol in de uitsparing berekening / scaling. Ter verduidelijk hier een paar voorbeelden: Een klant heeft een bestand met 1808 x 2787 pixels (beeldverhouding is ongeveer 2:3) Hij wil de belichting van dit bestand in het formaat 20 x 30 cm (hoogte-breedteverhouding 2: 3, papierformaat 20.3 x 30,5 cm). Doorslaggevend is de kortere zijde (breedte van het bestand), de online print software neemt nu het bestand waarde voor de korte kant (papierbreedte) zoals gegeven en berekent het bestand waarde voor de lange zijde in de juiste beeldverhouding.
Berekening: 20.3: 1808 x 2787 = 31,29 cm 
Formule: breedte papier gedeeld door de breedte van het bestand in pixels vermenigvuldigd met de lengte van het bestand in pixels = berekende papierlengte in een vooraf bepaalde breedte De berekende waarde wordt dan vergeleken met de vooraf bepaalde waarde van het uitvoerformaat. Het verschil is zichtbaar in het uiteindelijke bijsnijden het beeldbestand. In dit geval (berekend lengte van de file 31,29 cm / output formaat 30,5 cm), zal het beeldbestand worden bijgesneden tot ongeveer 8 mm. Door het centreren van het beeld is de afloop van de rechter en linker zijde ongeveer 4 mm. De door de computer uitgerekende besnijding kan iets groter zin in de praktijk, omdat d-lab werkt met toleranties van ongeveer 2%.

Waarom is de besnijding aan de lange zijde zo groot?

Door het uitlichten van een 2:3 bestand (analoog formaat) op een 3:4 output formaat.
Voorbeeld: De klant heeft een beeldgrootte van 1808 x 2787 pixels (beeldverhouding 2: 3) en wil dat de belichting op formaat 20 x 27 cm (3:4) gebeurd.

Berekening: 20,3: 1808 x 2787 = 31,29 cm
Formule: papierbreedte gedeeld door de breedte van het beeldbestand in pixels vermenigvuldigd met de lengte van het beeld in pixels = berekende papierlengte op een vooraf bepaalde breedte, hierbij ontstaat een besnijding van 4,09 cm. Dit komt overeen met het verschil van 31,29 cm lengte beeld van precies 2:3 formaat naar 27,2 cm lengte van het uitvoerformaat. Voor elke 2.045 cm worden gesneden van het beeldbestand rechts en links.

Waarom is het in orde maken van het beeld bestand op de korte zijde (breedte) zo groot?
Door belichting van een 3: 4-bestand (digitaal formaat) op een 2: 3 output formaat.
Voorbeeld: Een klant heeft een bestand met een grootte van 1574 x 2098 pixels (3: 4 digitaal formaat) Hij wil dit laten belichten op een 10 x 15 cm formaat. Dit is een 2: 3 formaat met een werkelijke papiergrootte van 10,2 x 15,2 cm) De software detecteert nu dat de eerder gebruikte indeling tot geen goed resultaat lijdt en past de langere zijde van het bestand op het uitvoerformaat aan.
Berekening: 15.2: 2098 x 1574 = 11,40 cm
Formule: lengte uitgifteformaat gedeeld door de lengte in pixels beeld, vermenigvuldigd met de breedte frame pixels = berekende papierbreedte met een vooraf bepaalde lengte is nu gemaakt aan de korte zijde (papierbreedte 10,2 cm), een besnijding van 1,2 cm, dat is 0,6 cm boven en onder.
Belangrijk: Portret formaten worden als zodanig herkend en wordt gedraaid door de software. De mogelijk hierdoor ontstane besnijding is van de paginaverhouding en de gekozen snijmodus afhankelijk.

2. Onbesneden / Witte randen
Als de full screen modus is geselecteerd, dan zal de software proberen om het complete beeldbestand te selecteren om als output formaat te weergeven. Doorslaggevend is de langere zijde van het bestand met inachtneming van de aspectverhouding. Als u een 3:4 beeldbestand naar een 2:3 grootte laat belichten dan kan het voorkomen dat er witte randen links en rechts komen, omdat de lange zijde van uw beeldbestand niet de lange zijde van het uitgave formaat vertegenwoordigd. Past de lange zijde van uw beeldbestand op de lange zijde van het uitgifteformaat dan kan het zijn dat er witte randen boven en onder ontstaan.

Uitleg verschil tussen full screen en afloop-modus
We doen dit met behulp van het voorbeeld van de klant die wil een uiterste uitbelichting op 20 x 30 cm met een bestandsgrootte van 1808 x 2787 pixels. 1808 x 2787 pixels (aspect verhouding ongeveer 2: 3)
Berekening: 30.5: 2787 x 1808 = 19,78 cm.
Formule: output formaat lengte gedeeld door de lengte van het image-bestand in pixels, vermenigvuldigd met de breedte van het beeldbestand in pixels = berekende papierbreedte met een vooraf bepaalde lengte: De berekende waarde is een exacte 2:3 beeldverhouding juiste breedte voor een bepaalde lengte van 2787 pixels. Hier wordt nu het berekende beeldbestand van 19,78cm x 30,5cm op het output formaat van 20,3 x 30,5 belicht en nu ontstaan boven en onder witte randen.