Aanvraag sponsoring

Saal Ditigal ondersteunt projecten, die zich uitsluitend met het thema "fotografie" bezighouden.

Wij verzoeken zoveel mogelijk projecten te ondersteunen. Het is helaas door het grote aantal aanvragen die wij dagelijks ontvangen, niet altijd mogelijk, ook al zouden wij dat graag willen.

Om de communicatie te vergemakkelijken en een tijdige uitvoering te waarborgen, vragen wij u de sponsoring verzoeken,
in te  vullen en aan ons te sturen aan:

marketing@saal-digital.nl

 

 

 

soortgelijke artikelen