Bestandsbeheer

Bestandsbeheer

Bestandsformaten

Sswpr of sswprm

Je projecten worden in deze bestandsformaten opgeslagen als ze worden geëxporteerd. Ze kunnen ook opnieuw worden geïmporteerd in deze formaten.Als je je projecten wilt opslaan, raden we je aan het project vanuit de software te exporteren, omdat projecten in sswp-bestanden niet de beeldgegevens bevatten.

sswp, sswpm, sswpi en sswpc

Deze bestandsformaten worden alleen intern in de software gebruikt en zijn niet geschikt voor uitwisseling tussen verschillende installaties van de software.

Opslaglocatie

De locatie van de software en je bestanden kun je vinden in de Voorkeuren. Open de Voorkeuren (te vinden via het tandwiel), zoek naar Paden en klik dan op de map Projecten.