Zo krijgt u het gewenste kleuren resultaat

Saal-Digital werkt met een ICC-conform Kleurmanagement. Kleurprofielen, die u in uw bestanden gebruikt, worden herkent en het belichten wordt hier op aangepast. Wij passen geen wijzigingen of ongewenste "optimalisaties" toe op uw bestanden. Zodoende kunt u er zeker van zijn dat uw bestanden exact verwerkt worden zoals u ze heeft aangeleverd.

Belangrijk: Kalibreer uw monitor en schakel de beeldverbetering uit als deze is ingeschakeld.

Optimale condities voor uw fotoafdrukken
Het beste resultaat krijgt u wanneer u uw monitor gekalibreerd en ingesteld heeft. U kunt dan al op uw monitor beoordelen hoe de belichting eruit komt te zien.

Welke voordelen heeft kleurmanagement?

Uw goed ingestelde monitor en ons kleurmanagement zorgt voor een optimale drukvoorvertoning - "What you see is what you get". Dit functioneert in het beste geval zo goed, dat tussen de monitorweergave van uw bestand en het belichte beeld bijna geen onderscheid te herkennen is.

Dit is echter alleen mogelijk, indien alle normen in het beeldvormingsproces worden nageleefd.

Hoe kan Saal-Digital hier helpen? 

 • Wij stellen door middel van dagelijks meervoudige kalibratiebelichtingen vast dat onze geprofileerde machines binnen onze nauwe tolerantie werken.
 • De toestand van de fotochemische processen worden dagelijks gecontroleerd om afwijkingen te kunnen compenseren, voordat de beeldkwaliteit wordt beïnvloed.
 • Voor alle door ons gebruikte papiersoorten bij de fotobestelling hebben wij een ICC-profiel.
 • Inzet van een kleurmanagementsoftware. Deze leest het door u toegepaste kleurprofiel en converteert uw beeldgegevens voor de juiste kleurweergave op onze belichtingsmachines. Bestanden zonder vastgelegd profiel worden automatisch het sRGB standaard kleurruimte toegewezen.

Let op: Zodat wij uw kleurprofielen kunnen herkennen is het belangrijk dat u altijd uw bestanden als jpg en niet als tiff stuurt!

Waar dient u op te letten? 

Werkplek 
Zorgt u voor een adequate belichting van uw computer werkplaats. Helderheid en kleurtemperatuur moeten constant en reproduceerbaar blijven. 
Ideaal is een verblindingsvrije, verdonkerde plek, die niet door direct zonlicht wordt beïnvloed.

Monitor 
Belangrijke voorwaarde voor de functie van kleurmanagement zijn een correcte instelling van uw monitor.

 • De helderheid van de monitor zou op een waarde van tussen de 90 en 
  120 candela/m
   ingesteld moeten zijn.
 • De kleurtemperatuur moet op 5.000 Kelvin (D50) ingesteld zijn.
 • Er zou een Gammawaarde van 2.2 gebruikt moeten worden.

Om te zorgen dat de kleur- en helderheidsweergave klopt, moet uw monitor gekalibreerd worden. Wij bieden u hier de volgende mogelijkheid voor aan:

Monitorkalibratie met Colorimeter
Professionele kleurmanagement op hoog niveau is pas met hardware-ondersteuning mogelijk. Al vanaf ca. € 200,- zijn er al verschillende oplossingen. Sommige aanbieders bieden naast een kleurmeetapparaat ook Software, met deze software kunt u een ICC-profiel van uw monitor maken. U zou bij de koop van een nieuwe professionele monitor over deze oplossing kunnen nadenken.

Nu ontwerpen
Nu ontwerpen