Wat is een kleurprofiel?

De RGB-kleurwaarde is een kleurcodering. Het is een manier om een kleur uit te drukken. De kleur wordt uitgedrukt met behulp van drie primaire kleuren. Dit is de RGB-kleurwaarde en bestaat uit 3 componenten. De eerste waarde staat daarbij voor het aandeel aan rood (R), het tweede staat voor het aandeel aan groen (G) en de derde staat voor het aandeel aan blauw (B). Zo staat 255-255-255 voor de kleur "zuiver wit" en 0-0-0 voor de kleur "zuiver zwart". Iedereen die zich bezig houdt met een digitale beeldbewerkingssoftware, heeft al eens op deze manier een kleur uitgekozen. 

Relatief gezien zijn daarmee de verhoudingen in een pixelbestand duidelijk af te lezen: elke beeldpunt wordt in een RGB-waarde omgezet, hogere getallen betekent dat er een hogere helderheid van het betreffende kleuraandeel aanwezig is. Wat betekent "zuiver wit" nou precies? De RGB-waarde bepaald alleen de relatieve verhoudingen in een bestand. Wat de werkelijke kleurwaarde  255-127-0 inhoudt, is extra informatie, die men in een zogenoemde "kleurenprofiel" toetsen en opslaan kan. 

Een kleurenprofiel is een tabel, die RGB-waarden, de normkleurwaarde, van een standaardkleurruimte vaststelt. Bijvoorbeeld L*A*B, sRGB of AdobeRGB (1998). De combinatie uit RGB-waarde en kleurenprofiel leveren hiermee de volledige informatie over de werkelijk bedoelde kleurwaarde, die men normaal alleen met relatief dure speciale meetapparatuur, zogenoemde spectrofotometer meten kan. 

Direct support

Wanneer u geen antwoord op uw vraag heeft gevonden, kunt u hier uw verzoek aan onze vakkundige support formuleren:

Hartelijk dank voor uw bericht. U ontvangt een melding over de status van uw aanvraag per E-mail.
Er zijn fouten opgetreden tijdens de formulier-overdracht. Controleer uw gegevens s.v.p.!
Een moment geduld a.u.b.: gegevens worden overgedragen.
Verzenden
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed De bestandsextensie is niet toegestaan. 5 Het maximum aan uploads is bereikt. 4MB De maximaal toegestane bestandsgrootte is 4 MB.
Screenshot
2
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed De bestandsextensie is niet toegestaan. 5 Het maximum aan uploads is bereikt. 4MB De maximaal toegestane bestandsgrootte is 4 MB.
Logfile
2
1
1
1
1
image/*,application/pdf,application/msword,application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document,text/plain,application/x-zip-compressed De bestandsextensie is niet toegestaan. 5 Het maximum aan uploads is bereikt. 4MB De maximaal toegestane bestandsgrootte is 4 MB.
Factuur als pdf-bestand meegestuurd
2